Kontormarked i hovedstaden undgår skrammer fra udflytning af statsjob

Udflytningen af små 4.000 statsjob til provinsen kommer dårligt til at kunne mærkes på det københavnske kontormarked, mener stort mæglerhus.

Læs mere
Fold sammen

Venstre-regeringens planer om at flytte 3.900 statsjob fra hovedstaden til provinsen kommer næppe til at påvirke det københavnske kontormarked i form af øget tomgang, altså flere ledige lokaler. Det vurderer erhvervsmæglerfirmaet DTZ Egeskov & Lindquist.

Udflytningen vil ifølge DTZ-kuglerammerne frigøre cirka 80.000 kvadratmeter kontorer over de næste cirka 15 måneder - baseret på omtrent 20 kvadratmeter per medarbejder - og det svarer til en stigning på knap 1,5 proceint i kontortomgangen, som ved indgangen til tredje kvartal lå på 7,5 procent.

»De frigjorte kvadratmeter vil absorberes af markedet over en kort årrække,« konkluderer DTZ i en pressemelding.

Det skyldes stagnerende eller direkte faldende tomgang i kontorlokaler som følge af stigende beskæftigelse i hovedstaden samt erhverv-til-bolig-konverteringer. Derfor har DTZ registreret flere udlejninger og et svagt stigende niveau for kontorhusleje i København.

Læs redaktør Claus Skovhus' kommentar om job-udflytning og »københaver-bashing«

»Generelt kan siges, at når tomgangen falder for hurtigt og kommer under cirka fem procent, opstår en uholdbar markedssituation, hvor der dels opleves uforholdsmæssige huslejestigninger, dels igangsættes nybyggerier under pres og ikke som en del af en langsigtet plan for en given region. (Statsminister) Lars Løkke Rasmussen præsenterede udflytningen af arbejdspladser som nødvendig for at skabe plads til vækst, og det forventer vi at se over de kommende måneder og år,« udtaler DTZ-partner Henrik Lyngskjold.

DTZ vurderer, at de snart fraflyttede statslige kontorer generelt består af ældre lokaler, som ikke lever op til nutidens krav om blandt andet indretning, indeklima og energiforbrug. Derfor vil det være oplagt at omdanne kontorkvadratmeter til boliger, især med fortsat stor efterspørgsel på boliger i hovedstaden, hvor indbyggertallet vokser og vokser.