Konsulentkonger i nærkamp i byretten

Konsulentbranchens absolutte topnavne, Boston Consultings Lars Fæste og McKinseys Søren Fritzen, tørnede i onsdag sammen i en retssag, som involverer kærlighedsferie i Singapore, storkunden Maersk Line samt politianmeldelse og straffesag.

Seniorpartner Søren Fritzen fra McKinsey, hvor han har været ansat i 21 år. Han har efter eget udsagn aldrig tidligere været ude for noget lignende det pres, Lars Fæste og BCG udsatte ham for for at få ham til at droppe den bortviste tidligere BCG-konsulent. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

En straffesag mod en bortvist konsulent i Boston Consulting Group (BCG) kulminerede onsdag med vidneudsagn fra topcheferne i Danmarks to førende management-konsulentfirmaer.

BCGs seniorpartner Lars Fæste forklarede under strafansvar i Københavns Byret, hvorfor BCG bortviste en af BCGs mest talentfulde yngre konsulenter. Og ærkekonkurrenten McKinseys seniorpartner Søren Fritzen forklarede, hvordan Lars Fæste og andre BCG-folk efterfølgende gjorde deres bedste for at tilsværte den tidligere BCG-konsulent.

Konsulenten, som er beskyttet af navne­forbud, blev i 2012 bortvist fra BCG efter anklager om uetisk kollegasex og misbrug af BCGs midler.

Konsulenten havde ellers gjort lynkarriere og havde blandt andre Maersk Line og Scandlines som kunder, og kort efter bortvisningen blev han ansat af McKinsey. Efterfølgende meldte BCG konsulenten til politiet, og han står i dag tiltalt for bedrageri og mandatsvig og risikerer fængselsstraf.

Københavns Byret har under retssagen haft bøvl med de travle konsulenters kalendere, men onsdag lykkedes det altså at få dem til at møde i byretten, hvor de fremstod som fremmede fugle i deres noble habitter og velplejede frisurer blandt indvandrerdrenge og lettere slidt retspersonale.

BCGs Lars Fæste er tydeligvis vant til selv at køre sine møder og belærte flere gange forsvareren om, hvordan tingene hang sammen, ved hjælp af det relationsskabende udtryk »Du ved«.

McKinseys Søren Fritzen virkede mere afdæmpet med sit hyggelige jyske tonefald.

Det er sjældent, at offentligheden får indblik i konflikter i den diskrete konsulentbranche, og endnu sjældnere, at topnavne, som sædvanligvis konkurrerer venskabeligt om kunder og talenter, går efter hinandens strube. Men i byretten blev der ikke lagt fingre imellem.

Søren Fritzen forklarede, hvordan Lars Fæste havde bedt om møder med ham, hvor Fæste tilsværtede sin bortviste konsulent, da det gik op for ham, at McKinsey var ved at ansætte BSGs tidligere medarbejder.

»Forløbet var uhørt aggressivt og grænsende til det desperate,« forklarede Søren Fritzen.

Lars Fæste forklarede, at han havde henvendt sig til Søren Fritzen, fordi han vidste, at McKinsey ønskede at ansætte den bortviste BCG-konsulent.

»Derfor tog jeg en kollegial samtale med Søren Fritzen. Det var rent nødværge. Der var tale om en utilregnelig person, som kunne skabe megen forstyrrelse på markedet. Vi arbejder med fortrolige ting for Danmarks største virksomheder; derfor er det vigtigt, at vi følger et etikkodeks,« sagde han.

Men Søren Fritzen modtog ikke henvendelse i nogen positiv ånd: »Jeg undrede mig og opfattede ikke henvendelsen som nogen hjælpsom akt, men som en defensiv akt,« forklarede McKinseys seniorpartner og berettede videre om, hvordan også BCGs advokat henvendte sig direkte til McKinsey og truede med at politianmdelde den bortviste konsulent, hvilket advokaten Michael Møller Nielsen da også fik en bøde i Advokatnævnet for.

Ifølge Søren Fritzen kontaktede både partnere og ansatte fra BCG partnere og ansatte i McKinsey for at advare mod den bortvise konsulent. BCG henvendte sig også til flere danske virksomheder og fortalte, at den bortviste BCG-konsulent var blevet ansat hos McKinsey og frarådede virksomhederne at arbejde sammen med ham.

»Jeg følte, der blev lagt pres på mig. Det var ikke passende, og jeg bad om at få det stoppet. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Min gisning er, at BCG var bange for deres tidligere konsulents stærke klient-relation med fokus på enkelte store virksomheder,« sagde Søren Fritzen.

Men hvorfor var det så egentlig, at BCG tog det usædvanlige skridt at bortvise en af deres mest talentfulde yngre konsulenter, som kort forinden var lovet partnerskab?

Den forklaring, som Lars Fæste gav i byretten, indeholder både udenomsægteskabelig sex, lulsushotelophold i København og ferie i Fjernøsten med elskerinden. Lars Fæste opdagede en morgen i foråret 2011, at konsulenten havde en affære uden for ægteskabet.

»Jeg kom tidligt på kontoret og så hans bil holde udenfor,« forklarede BCGs seniorpartner, som også opdagede, at konsulenten havde været indlogeret på Hotel Marriott flere gange på firmaets regning.

»Jeg advarede ham om, at hvis han skulle gøre karriere hos BCG, skulle den slags aldrig ske igen. Konsulenten takkede mig siden, fordi jeg havde taget fat i ham, og fortalte, at han var rejst hjem til konen igen. I en lang periode var han i god gænge, men en fredag i august 2012 opdagede jeg, at konsulenten havde aflyst to ugers ferie og var taget til Singapore, hvor en ny kæreste var på et af BCGs projekter. Den bortviste konsulent havde vel at mærke ikke selv booket møder med klienten,« fortalte Lars Fæste.

På den baggrund blev konsulenten bortvist, og BCG satte en undersøgelse i gang af hans udgiftsbilag fem år tilbage og fandt i alt 23 uregelmæssigheder, som indgik i den politianmeldelse, som BCG indgav efterfølgende. Den bortviste og nu tiltalte konsulent rystede flere gange på hovedet under Lars Fæstes forklaring. Søren Fritzen kunne heller ikke genkende den persontegning, som Lars Fæste lagde frem.

»Min indstiling er, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Lars Fæstes billede af hans tidligere konsulent harmonerede ikke med den due diligence af ham, som vi har gennemført,« sagde Søren Fritzen, som har været mere end tilfreds med den tidligere BCG-konsulent, som har været ansat hos McKinsey siden 2012.