Konstitueret formand i RTX genvalgt

Bestyrelsesstriden i RTX Telecom ser ud til at være afsluttet, efter at selskabet i dag holdt ordinær generalforsamling.

Læs mere
Fold sammen
I begyndelsen af januar fratrådte tre medlemmer af bestyrelsen øjeblikkeligt på grund af besværligt samarbejde i ledelsen som følge af dårlig selskabsledelse.

Derefter blev en ny bestyrelse konstitueret med de to stiftere og hidtil menige bestyrelsesmedlemmer Jens Hansen og Jens Toftgaard Petersen som henholdsvis formand og næstformand frem til den ordinære generalforsamling. Begge blev genvalgt til bestyrelsen.

Derudover valgte generalforsamlingen Mogens Elsberg, Jesper Mailind, Peter Thostrup og Karsten Vandrup som nye medlemmer af bestyrelsen. Alle fire var blevet foreslået af RTX Telecom inden generalforsamlingen. Bestyrelsen består endvidere af de to medarbejdervalgte medlemmer, civilingeniør Jørgen Dalby-Jakobsen og finance controller Else Baldvinsson Larsen.

Udover valget til bestyrelsen vedtog generalforsamlingen, at der ikke skal udbetales udbytte for regnskabsåret 2007/2008. Samtidig blev bestyrelsen bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet købe egne aktier inden for 10 pct. af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs.

RB-Børsen