Konkurskongen Boris den Store

Han blev kendt som sporhunden, der forfulgte Stein Baggers økonomiske fodaftryk til fjerne og eksotiske steder, og som hårdtslående kurator. I dag har han kronet værket som bestyrelses­formand hos Kammer­advokaten. Men for nylig fik han rettens ord for at være for grisk.

Boris Frederiksen er bestyrelsesformand hos Kammeradvokaten, men har ingen ambitioner om at overtage titlen efter den den nuværende kammeradvokat, der nærmer sig pensionsalderen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Rune Evensen
Navnekombinationen Boris Kenneth er så sjælden, at der ifølge Danmarks Statistik højst er to i landet, der hedder sådan. Men hvem døber sin baby Boris Kenneth? Russiske afhoppere? Det var jo midt under den kolde krig, at han blev født, Boris Kenneth Frederiksen, topadvokat, partner og bestyrelses­formand hos Kammer­advokaten.

»Nej, jeg har ingen russiske aner. Mine forældre syntes bare, det var et flot navn,« forklarer Boris Frederiksen og virker godt tilfreds med dåbsgaven, som jo har den fordel, at navnet er nemt at huske.

Hans forældre er i øvrigt pæredanske. Faren var dyrlæge. Moren radiotelegrafist. Og lille Boris voksede op på Københavns Vestegn.

Men det var ikke hans eget navn, der gjorde Boris Frederiksen kendt. Det var derimod Stein Baggers.

Den dramatiske historie om stor­svindleren, der gjorde sig usynlig i Dubai og flygtede til USA, hvorfra han blev hentet hjem af dansk politi og endte i fængsel, gjorde Boris Frederiksen verdensberømt i Danmark som investigatoren, der forfulgte Stein Bagger og hans forbrydervenners dunkle spor ud i verden.

Boris Frederiksen blev udnævnt til kurator i konkursboet efter Stein Baggers IT Factory og var her der og alle vegne i pressen, der dækkede sagen intenst.

»Sagen gav enormt meget opmærk­som­hed og faldt sammen med den generelle krise i samfundet og en masse andre op­gaver, som fik mere bevågenhed, fordi jeg blev et kendt ansigt,« siger Boris Frederiksen.

Sideløbende med Bagger-sagen har 51-årige Boris Frederiksen håndteret en række af finanskrisens kulørte og høj­profilerede konkursboer som Henrik Ør­bekkers Kyster Invest, Erik Damgaards Eurotrust, Martin Kluts’ Sandgården og Låsby-Svendsen.

Populær blandt journalister

Arbejdet med samfundets vragrester gjorde Boris Frederiksen til en søgt og populær kilde blandt erhvervsjournalister, der vendte vrangen ud af milliard-koncernerne og afslørede svindel og livsstil i sus og dus.

Men tag ikke fejl. Boris Frederiksen er først og fremmest forretningsmand, og det er som forretningsmand, at han, siden finanskrisen satte ind i 2008, har banket Kammeradvokatens insolvensafdeling op til en størrelse, der formentlig kan måle sig med insolvensafdelingerne i de største erhvervs­advokatkontorer. Afdelingen udgør et reelt nyt forretningsben for Kammer­advokaten, der ellers helt overvejende lever af sin forretning med staten.

»Boris Frederiksen og hans folk har været suveræne til at køre den forretning. De har stor omsætning på alle rekonstruktionerne og konkurserne i kølvandet på finans­krisen. Og det er jo et område, som habilitets­mæssigt er uproblematisk i relation til staten,« forklarede managing partner hos Kammeradvokaten Tomas Ilsøe Andersen tidligere på året i et interview med Berlingske Business Magasin.

Den slags resultater går naturligvis ikke ubemærket hen på et stort advokatkontor som Kammeradvokaten, og Boris Frederiksen blev i 2012 hædret med den betroede post som formand for Kammeradvokatens bestyrelse.

Skjult omsætning

Hvor stor omsætning, Kammeradvokaten henter på insolvensområdet, vil Boris Frederiksen ikke oplyse, da omsætningstal i advokatbranchen rutinemæssigt holdes hemmelige.

»Vi udtaler os ikke om vores omsætning ud over årsberetningen (som oplyser omsætningen fra staten, red.),« siger Boris Frederiksen, som heller ikke vil ind på indtjeningen hverken i forretningen som helhed eller i insolvens-afdelingen.

»Den sidste varierer fra år til år. Nogle år er det en god forretning, andre år ikke,« siger han.

Men måske giver Kammeradvokaten egne interne årsrapport et hint om, hvor stor omsætning Boris Frederiksens insolvens­afdeling hiver hjem til Kammeradvokaten om året.

Sidste sommer fik Politiken fingre i års­rapporten 2012 fra det interessentskab af advokater, der ejer Kammeradvokaten. Af den fremgår det, at den samlede omsætning i 2012 var på 453 millioner kroner. Fratrækker man Kammer­advokatens forretning med staten samme år, som var på 320 millioner kroner, opstår en difference på 133 millioner kroner, hvoraf hovedparten må formodes at stamme fra Boris Frederiksens gebet, da Kammeradvokaten er afskåret fra at gøre forretning med ret mange andre end staten for ikke at komme i interessekonflikt.

Politiken beregnede på baggrund af tallene, at hver partner hos Kammeradvokaten tjener seks-syv mio. kr. Ingen hos Kammer­advokaten har kommenteret tallene, og advokatfirmaet vil heller ikke oplyse, om partnerne eller interessenterne, som de kalder sig, deler lige over. Eller om afdelingsledere og bestyrelsesmedlemmer som Boris Frederiksen selv får mere end de øvrige.

65 medarbejdere

Boris Frederiksens insolvensafdeling tæller mere end 65 medarbejdere, alt inklusive. Og så kan det jo tilføjes, at der – i modsætning til de opgaver, Kammeradvokaten løser for staten – ikke skal gives statsrabat i insolvens­sager, fordi det er konkursboerne, der betaler.

»Når man udpeges som kurator, er man alle kreditorers repræsentant og får vederlag af boets midler. Så der er jeg privat advokat på linje med de andre,« siger Boris Frederiksen.Boris Frederiksen har, siden han var 34 år, været medejer af Kammeradvokaten. Advokat­kontoret har sit fine, men lettere antikverede navn fra 1684, da Kammer­advokaturen blev oprettet.

Den nuværende kammeradvokatordning stammer fra 1936, og lige siden har Kammeradvokaten haft monopol på at være statens husadvokat. Kammer­advokatens aftale med staten dækker med få undtagelser statens behov for advokatbistand på alle rets­områder. Og det har været en strålende forretning. Alene de seneste ti år er Kammeradvokatens omsætning med staten vokset med 130 procent til 319 millioner kr. i 2013.

Politisk er der imidlertid lagt op til et monopolbrud og mere gennemskuelig afregning. I over et halvt år har der været forhandlinger mellem advokatfirmaet og Finansministeriet. Forhandlinger, som var forventet færdige her omkring sommer, men som trækker ud, og i den forløbne uge truede finansminister Bjarne Corydon (S) med at finde en anden advokat.

»Det er en mulighed, at vi ikke bliver enige og derfor skal finde en anden leverandør,« sagde finansministeren til Politiken og tilføjede, at han håbede, at advokatfirmaet var klar over, at »der står et enigt Folketing bag kravet om en mere fordelagtig aftale«.

Nej tak til titlen

Kammeradvokaten opererer også under det mere anonyme »«, som har navn efter nu afdøde advokat Poul Schmith, der i en årrække var bestyrelsesformand i det skandaleramte og for længst krakkede Nordisk Fjer.

Poul Schmidts lidet flatterende rolle som marionet-formand er beskrevet i bogen »Bedraget«, som blandt andet fortæller, hvordan han sanktionerede, at underskud i Nordisk Fjers amerikanske selskab ulovligt blev holdt uden for regnskaberne via selskaber i skattely. Poul Schmith døde, inden han nåede at blive afhørt af politiet. Oven på hans rolle i Nordisk Fjer-skandalen, forbød politikerne, at bestyrelsesformanden i et selskab samtidig kan være selskabets advokat. Alligevel har firmaet beholdt hans navn.

Titlen som Kammeradvokat bæres i realiteten kun af én person, som udnævnes af finans­ministeren. I dag er det Karsten Hagel-Sørensen, som har titlen, som efter planen videreføres, selv om der bliver pillet ved monopolet. En ny kammer­advokat vil formentlig blive udpeget samtidig med, at staten indgår en ny kammeradvokat­aftale, da Karsten Hage-Sørensen nærmer sig pensions­alderen. Men det bliver ikke Boris Frederiksen.

»Nej, det er slet ikke min ambition. Det er der andre i firmaet, som vil være bedre til. Man skal interessere sig for nogle ting, som jeg synes er mindre spændende, og som andre har langt mere interesse i. Jeg er meget interesseret i forretningen og de sager, jeg arbejder med. Som kammeradvokat skal man have ansvar for den faglige udvikling og den slags,« siger han.

Alt i alt har den 51-årige konkursadvokat haft en glorværdig karriere og kan næste år fejre 20 års jubilæum hos Kammer­advokaten. Der er kun et enkelt hår i suppen: Sandgården-sagen, som har ridset såvel Boris Frederiksens som hans kurator-kollega Pernille Bigaards image.

De to erfarne kuratorer har måttet lide den tort at få deres honorarkrav beskåret med fem mio. kr. i skifteretten kort for nylig, hvor skifteretsdommer Torben Kuld Hansen vurderede, at advokaternes regning var »påfaldende« høj. Sagen er nu kæret til landsretten.