Konkursboer går ofte i kødet på revisorer

Hidtil er det trods store erstatningssager ikke lykkedes at vride de helt store summer ud af revisorerne.

Som en udløber af sagen mod ejendomsmatadoren Kenneth Schwartz Thomsen (billedet) er hans tidligere revisor Bjørn Bengtsson blevet pålagt bøder for at have overtrådt reglerne om god revisorskik. Det får konkursboets kuratorer til at vejre en mulighed for at hente penge hos revisoren. Foto: Jeppe Carlsen Fold sammen
Læs mere

Til trods for, at kuratorer har stort fokus på revisorernes ansvar for konkurser, er det endnu ikke lykkedes at hive de helt store penge ud af revisionshusene. Konkursboet efter Stein Baggers svindelforetagende IT Factory har stævnet KPMG for en milliard kroner, og den danske stat går efter Roskilde Banks revisorer og ledelse med et samlet krav på samme beløb. Men erfaringen viser, at når retten har talt, reduceres erstatningsbeløbene markant.

Det gælder for eksempel Ernst & Young, som i 2012 blev dømt til at betale 11 millioner kroner i erstatning for mangelfuldt arbejde i forbindelse med konkursen i flyselskabet Burgess Aviation i 2004. 11 millioner kroner kan lyde af mange penge, men kurator i konkursboet, Michael Ziegler, gik oprindelig efter hele 273 millioner kroner.

For nylig blev Deloitte og Lund Thomsen & Partners frifundet for et samlet krav på 77 millioner kroner i en sag anlagt af konkursboet efter eHuset. Landsretten fandt ganske vist, at revisorerne ikke havde gjort deres arbejde synderlig godt, men eHusets konkurs skyldtes primært svigtende omsætning og en mislykket omlægning af forretningen, mente dommerne.

Ernst & Young og PwC blev sammen med Memory Card Technologys tidligere administrerende direktør sidste år idømt den hidtil største erstatning på 100 millioner kroner plus renter. Dommen faldt i landsretten, men er nu anket til Højesteret.

Fagkonsulent i brancheforeningen FSR - Danske Revisorer Henrik Carmel oplyser, at det lovpligtige krav til revisorers ansvarsforsikring beløber sig til to millioner kroner pr. ansat godkendt revisor. En revisor kan derudover tegne en såkaldt afløbsforsikring, som dækker efter, at han er stoppet som revisor, for eksempel ved pensionering. Henrik Carmel peger dog på, at revisorer, der reviderer selskaber af særlig offentlig interesse som børsnoterede eller finansielle virksomheder, kan have en større forsikringsdækning. De store revisionsselskaber kan også være dækket ind via deres internationale netværk.