Kongeligt palæ tager form

Efter fem års omfattende restaurering begynder Frederik 8.’s Palæ at tage form. Projektet er forløbet uden ubehagelige overraskelser.

Foto: Scanpix. Frederik 8.’s Palæ i indpakning
Læs mere
Fold sammen
Det er med gamle bygninger som med tænder. Når først man får pillet lidt inde bagved, kan der let vise sig problemer, som man ikke lige forventede, da man gik i gang.

Når det gælder restaureringen af den kommende bolig for kronprinsparret Frederik og Mary, er det hele forløbet så planmæssigt, som man kan forvente, når man tager hul på en bygning, der sidste gang blev gennemgribende istandsat i 1935-36.

Det skete i forbindelse med daværende kronprins Frederiks og kronprinsesse Ingrids indflytning.

Uforudsete forrhold
»Når man istandsætter en gammel bygning, kan man forvente en del uforudsete forhold. Vi har gennemført ret omfattende forundersøgelser. Det har medvirket til at konsolidere budgettet for den samlede opgave. Der blev da også afdækket en række forhold, hvortil der skulle afsættes økonomi i budgettet. Men selv om vi har forsøgt at tage vores forholdsregler, er vi alligevel stødt på overraskelser, blandt andet nogle råd- og svampeskader, men heldigvis ikke af stort omfang,« siger projektdirektør i Slots- og Ejendomsstyrelsen, Jan Quitzau Rasmussen.

Udfordrende opgave
Palæet samlede areal er cirka 4.500 kvadratmeter..

Omfanget af den indvendige istandsættelse er fastlagt i et bygge- program, som Slots- og Ejendomsstyrelsen har udarbejdet i dialog med kronprinsparret.

Arkitema A/S fungerer som totalrådgiver for styrelsen i forbindelse med den indvendige restaurering af palæet. Øvrige rådgivere er ingeniørfirmaet Rambøll og Erik Einar Holms Tegnestue, der yder restaureringsmæssig arkitektbistand.

Den indvendige istandsættelse omfatter blandt andet renovering af lofter og gulve. Også palæets vægge sættes i stand, og træværkerne males i den samme varme grå farve, som man brugte i 1828.

Spændende og krævende
»Det har været et både spændende og krævende projekt. Det har været udfordrende på én gang at restaurere og tilbageføre en så betydningsfuld arkitektonisk bygning, samtidig med at dele af bygningen skulle indrettes som en tidssvarende bolig og arbejdssted for kronprinsparret og kronprinsens hof og som fremtidigt regentpalæ,« forklarer projektdirektøren.

Den udvendige istandsættelse omfatter vinduer, tag og facader. Dette arbejde indgår i en samlet istandsættelse af facader på Amalienborg.

I den travleste periode, har der været op mod 80 håndværkere i gang med arbejdet for at skabe de perfekte rammer for Frederik og Mary.