Kommunikation mellem lejere og udlejere forbliver i den analoge verden

Danskerne er ved at vænne sig til, at al formel post foregår pr. e-mail eller e-boks. Men når det gælder kommunikation mellem udlejere og lejere af boliger foregår alt fortsat på gammeldags vis.

Et stort anlagt forsøg på at få kommunikationen mellem lejere og udlejere ind i den digitale tidsalder, så de uden videre kan kontakte hinanden via e-mail i stedet for gammeldags papirpost, er løbet ud i sandet. Sådan ser det i hvert fald ud set med udlejernes øjne.

Regeringen fremlagde tidligere på måneden det længe ventede lovforslag, der skulle åbne op for den digitale kommunikation. I udgangspunktet bliver det også muligt, men den ene part kan stadig blokere for det ved simpelthen at undlade at oplyse sin e-mailadresse, og samtidig er den mest alvorlige del af kommunikationen – opsigelser og varslinger herom – slet ikke med i forslaget, selv om det ifølge Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, også var omtalt i det politiske forlig.

»Der er nogle få skridt fremad i lovforslaget – først og fremmest at man kan udlevere flytterapporter digitalt. Men hovedessensen bryder vi os ikke om, for her sker der ikke ændringer i forhold til det, vi har haft hidtil,« siger Morten Østrup Møller, der er i gang med opregne kritikpunkterne til ejendomsforeningens høringssvar.

Spørgsmålet om den digitale kommunikation optager ikke blot udlejerne, fordi de gerne vil spare penge på brevpapir og porto. Langt mere væsentlig er det, at det kan være uhyre vanskeligt at kommunikere på papir med en vred eller vrangvillig lejer. I den situation er man ovre i at skulle bruge anbefalet post, og selv denne kan lejeren nægte at modtage.

I Lejernes LO er man omvendt tilfredse med lovforslaget. Juridisk og politisk konsulent Anders Svendsen hæfter sig ved, at parterne frit kan aftale at kommunikere digitalt, hvis begge ønsker det.

»I LLO er vi glade for aftalen, som giver en fornuftig balance imellem den teknologiske udvikling, og beskyttelseshensynet til lejerne. Vi er glade for, at udlejernes forslag blev forkastet, og at der er bred politisk enighed om at give lejerne en rimelig beskyttelse. Den politiske aftale er stort set ens med vores forslag, som tidligere blev fremsat,« skriver Anders Svendsen i skriftlig kommentar til Berlingske.