Kommuner i gang med bunkebryllupper

I hovedstaden og andre steder i landet bliver kommunale forsyningsvirksomheder rask væk lagt sammen med naboerne - for at kunne håndtere klimaudfordringer og skabe billigere drift.

Renseanlæggene Lynetten på nordspidsen af Amager Fold sammen
Læs mere
Få år efter den store kommunereform i 2007 er en lang række kommuner enten ved at lægge deres forsyningsvirksomheder sammen eller ved at undersøge mulighederne for kommunale forlovelser og bryllupper.

Et af de største bunkebryllupper fandt sted lige før jul, da to spildevandsselskaber i hovedstaden blev lagt sammen under det foreløbige navn Vores Rensefællesskab eller blot Vores Rens.

Dén fusion har skabt en af hovedstadsregionens største miljøvirksomheder med 155 ansatte, en omsætning på op imod en halv milliard kroner og renseanlæg og andre aktiver for tre milliarder kroner. Virksomheden håndterer kloak- og spildevand fra 1,4 millioner indbyggere samt virksomheder og institutioner i de 15 ejerkommuner, og af restprodukter fra vandrensningen bliver der udvundet både varme, el og bygas.

Vores Rens omfatter renseanlæggene Lynetten på nordspidsen af Amager og Damhusåen i Valby, begge før en del af Lynettefællesskabet ejet af blandt andre København og Frederiksberg, samt Avedøre-anlægget, der var ejet af kommuner på Vestegnen.

Mulig gevinst til forbrugere

Fusionen skal give kommunerne bedre muligheder for at håndtere de fremtidige klimaudfordringer, herunder et formentlig mere ustabilt vejr med periodevis kraftigere regn. Desuden skal driften gøres mere effektiv - og eventuelle gevinster her går videre til forbrugere og lokale virksomheder, da vand- og kloakområdet under kommunerne drives efter det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip.

Vand, kloak og renseanlæg bliver typisk håndteret af kommunale eller forbrugerejede forsyningsvirksomheder, men ofte i samarbejde med ingeniører og andre private firmaer. SRSF-regeringen og flere erhvervsorganisationer ser et stort eksportpotentiale på vandområdet, men det kan være en hæmsko, at området er præget af mange små virksomheder.

Sjællændere i giftetanker


Sideløbende med den storkøbenhavnske spildevandsfusion har Roskilde, Køge og seks andre sjællandske kommuner indledt et analysearbejde om en mulig fusion eller et tættere samarbejde på forsyningsområdet. For nylig er rådgivningsfirmaet PwC - før kendt som PricewaterhouseCoopers - hyret som pennefører til en analyse, der skal ligge klar til foråret.

For et år siden gik Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk og andre vestegnskommuner sammen med København om at drive vandforsyning og kloakker i fællesskab. Ved den lejlighed blev KE -  Københavns Energi - omdøbt til HOFOR, der står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. 

 


Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre