Kommission vil lægge moms på dagblade

Skattekommissionen er på vej med et udspil, der indeholder en bombe under de pressede avishuses økonomi - moms på dagblade. (Opdateret 11.33)

Læs mere
Fold sammen
Det er Dagbladet Børsen, der afslører en række af de forslag som regeringens egen skattekommission fremlægger om to uger.

De danske dagblade støttes i dag direkte og indirekte med cirka 1,3 mia. kr. i blandt andet momsfritagelse og distributionsstøtte. Heraf er størstedelen momsfritagelse.

Det kan med andre ord ´blive en regulær bombe under de hårdt pressede dagblades økonomi, hvis regeringen gør alvor af at fjerne momsfritagelsen. Det vil formentlig betyde højere priser på og dermed mindr salg.

Ligesom resten af den danske mediestøtte kulegraves momsfritagelsen i øjeblikket af en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet. Arbejdsgruppen består af Rambøll Management og medieforskerne Anker Brink Lund og Preben Sepstrup og forventer først at fremlægge sine konklusioner i 2010.

”Det undrer mig, at man bruger 2 mio. kr. på at undersøge sagen, hvis man ikke kan vente på resultaterne,” siger Preben Sepstrup. Han vil ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til fornuften i forslaget, men siger:

”Det lyder som et naturligt tiltag ud fra en skattepolitisk vinkel. Men det er ekstremt dramatisk og følsomt, hvis man betragter det fra et mediepolitisk perspektiv,” siger Prepen Sepstrup.

Udspillet fra Skattekommissionen skal finansierere skattelættelser for 36 mia. kr. Og ifølge Børsens oplysning skal momsfritagelse på blandt andet dagblade bidrage til finansieringen med 2,9 mia. kroner.

Det er ikke kun skattekommissionen, der er ude efter momsfritagelsen på dagblade. Vismændene i Det Økonomiske Råd udgav i efteråret deres vurdering af dansk økonomi. Her lyder det:

"En anden problematisk særordning er nulmomsordningen for dagbladene. Dagbladsudgivelse er det eneste erhverv, der er omfattet af nulmoms. Denne ordning skaber en skævvridning af konkurrencen mellem dagbladene og andremedier samt uge- og månedsmagasiner."

Ifølge midtvejsrapporten om mediestøtte fra Rambøll Management m.fl. udgør statens manglende indtægt fra moms på dagbladene 945 mio. kr. med det nuværende avissalg. Statens indtægter på at lægge moms på dagbladene vil dog formentlig blive lavere, da det kan få indflydelse på efterspørgsel og prisdannelse.

Hvad det betyder for mediehusene afhænger også af, hvad det betyder for efterspørgslæn på de trykte aviser, der i forvejen bliver trykt i færre og færre eksemplarer.

”Det drejer som om mange penge det her. Men der vil være stor forskel på betydningen for eksempelvis B.T. og Horsens Folkeblad, da BT er langt mere afhængig af prisen på deres løssalgsaviser,” siger Preben Sepstrup.