Københavnsk byggeskandale får konsekvenser: Styrelse mister ansvar for byggeri

Direktør er fratrådt og der sker nu en midlertidig overflytning af anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet i kølvandet på enorm ekstraregning for prestigebyggeri.

Foto: Foto: Dorte Theil/Sweco

Økonomien i byggeriet af Niels Bohr bygningen for Københavns Universitet er løbet løbsk, og det får nu konsekvenser for Bygningsstyrelsen, der indtil nu har haft ansvaret for byggeriet.

Det ansvar bliver nu flyttet til en anden styrelse, og samtidig fratræder Bygningsstyrelsens direktør Gyrithe Saltorp sin stilling.

En rapporten udarbejdet af Ernst & Young afdækkede i sidste måned, at der i Bygningsstyrelsen ikke blev reageret i tide på de udfordringer, som projektet har været i. Projektet er blevet i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. dyre i forhold til det godkendte totalbudget på ca. 1,6 mia.kr. (link til rapporten her)

For at styrke den fremadrettede håndtering af statens byggeprojekter gennemføres en midlertidig overflytning af anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet meddeler Transport-, bygnings- og boligministeriet i en en pressemedelelse.

»Ernst & Youngs rapport er alvorlig læsning, og der er behov for en hurtig og resolut styrkelse af styringen af statens byggeprojekter. Derfor overflyttes anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet midlertidigt,« udtaler transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen.

Uanset at Bygningsstyrelsen har iværksat en række tiltag, som vil forbedre den fremadrettede styring af anlægsprojekter, vurderes der at være behov for at gennemføre yderligere tiltag, som på kort sigt skal styrke gennemførelsen af Bygningsstyrelsens igangværende anlægsprojekter og samtidig på længere sigt udvikle Bygningsstyrelsens projektstyringskompetencer, meddeler ministeriet.

Link til rapporten om Niels Bohr byggeriet kan læses her.