Københavns Lufthavne leverede fremgang over hele linjen sidste år

Københavns Lufthavne, hvis hovedaktivitet er driften af lufthavnen i Kastrup, leverede endnu en gang pæn fremgang sidste år, hvor både omsætning, drift og bundlinje gik pænt frem.

Københavns Lufthavne omsatte for 4422 mio. kr. mod 4062 mio. kr. i 2015, mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) steg til 2505 mio. kr. fra 2259 mio. kr.

Fratager man af- og nedskrivningerne blev driftsresultatet før renter og skat (EBIT) på 1799 mio. kr. mod et plus på 1584 mio. kr. i 2015.

På bundlinjen hentede KBHL et overskud før og efter skat på henholdsvis 1620 mio. kr. og 1259 mio. kr. mod 1404 mio. kr. og 1086 mio. kr. på de to poster året før.

KBHL bemærker i regnskabet, at fremgangen i resultaterne primært kan henføres til en stigning i passagerantallet på 9,1 pct. Lufthavnen har desuden ambitioner om at vokse meget mere og er netop nu i gang med store udvidelser i Kastrup.

- CPH forventer, at investeringerne vil stige i 2017 fra et allerede højt niveau i 2016 for at imødekomme den høje passagervækst, særligt i 2016. Investeringer omfatter blandt andet færdiggørelse af udbygningen af den centrale sikkerhedskontrol, widebody-kapacitetsudvidelser, etablering af en helt ny Finger E, der skal håndtere fremtidens interkontinentale vækst og udvidelse af Terminal 2 airside. Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer, skriver KBHL i regnskabet.

For 2017 venter lufthavnsselskabet endnu en gang fremgang på bundlinjen, idet der sigtes efter et driftsresultat (EBITDA), der er højere end i 2016 - når der tages højde for "særlige forhold" - samt et resultat før skat på 1600-1700 mio. kr.

Udbyttet for regnskabsåret 2016 bliver desuden samlet 160,40 kr. per aktie efter udbetaling af 88,42 kr. per aktie for andet halvår. Det er en stigning fra samlet 138,40 kr. for 2015. Der er dog tale om et forslag fra bestyrelsen, som først skal stemmes igennem på den ordinære generalforsamling, før det bliver en realitet.

KBHL ejer og driver også lufthavnen i Roskilde.