Københavns Lufthavne lander milliardoverskud

Københavns Lufthavne styrede i 2013 mod målet om at blive markant større og landede et overskud før skat på 1.172 mio. kr. Selskabet venter et resultat på samme niveau i år.

Sovende kvinder i Terminal 3 i Københavns Lufthavn. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Københavns Lufthavne sattte satte sidste år passagerrekord for tredje år i træk med 24,1 mio. rejsende svarende til en vækst på 3,1 procent. Dette resulterede i en vækst i omsætningen på 3,7 procent til 3.644,5 mio. og et forbedret resultat korrigeret for særlige forhold. Væksten var drevet af flere internationale passagerer, øget omsætning i parkering samt øget hotelaktivitet, skriver koncernen i sin regnskabsmeddelelse for det forgangne år. 

Lufthavnens overskud før skat lander på 1.172 mio. kr. Det er noget lavere end de 1.915 mio. kr. i 2012. Men det år var ekstraordinært positivt påvirket af, at lufthavnen i 2012 solgte sin ejerandel i det britiske lufthavnsselskab NIAL. Hvis man renser tallene for de ekstrarodinære forhold er resultatet før skat i 2013 vokset en smule til 1.184 mio. fra 1.166 mio. i 2012

I år venter lufthavnen et resultat før skat i niveauet 1,1 til 1,2 milliarder kr.

Københavns Lufthavne har en ambitiøs plan om at nå op på omkring 40 mio. passagerer om året om 25 år mo de nuværende 24 mio. rejsende, og derfor stræber ledelsen efter fortsat passagervækst i år.  

»Københavns Lufthavn har gennem de seneste par år set en stigning i antallet af internationale og interkontinentale passagerer, og den øgede mængde passagerer ligger i tråd med det strategiske fokus om at styrke CPHs position som nordeuropæisk trafikknudepunkt. Det er også årsagen til, at CPH hvert år investerer et signifikant beløb i at udbygge lufthavnen, så CPH er klar til at tage imod den forventede vækst i de kommende år,« skriver ledelsen i årsberetningen.

Lufthavnens forretning dækker over flere omåder. Der er dels den såkaldte aeronautiske forretning, som har direkte med luftfarten at gøre. Her er indtægterne sidste år steget med 7,2 procent til 2.071 mio. kr. primært på grund af stigningen i passagertallet og et ændret passagermix.

De ikke-aeronautiske indtægter er steget med 0,5 procent til 1.571 mio. kr., som blandt andet var drevet af stigning i omsætningen fra hotelaktiviteten på 7,7 procent samt en stigning i omsætningen fra parkeringen på 2,8 procent. Shopping-centret oplevede en mindre tilbagegang på grund af ombygning af taxfree-butikkerne i det første halvår af 2013.