Københavns Kommune sletter »illegale udvandrere«

Mange udlændinge er registreret i København, selv om de er flyttet hjem. Københavns Kommune har i sidste kvartal slettet cirka tusind af dem. Det handler især om studerende, der glemmer at melde fraflytning – og som nu naturligvis ikke står i kø efter en ungdomsbolig.

Arkivfoto. Københavns Kommune har i sidste kvartal slettet cirka tusind af dem. Det handler især om studerende, der glemmer at melde fraflytning – og som nu naturligvis ikke står i kø efter en ungdomsbolig. Fold sammen
Læs mere

Politikere og myndigheder bekymrer sig en del om illegale indvandrere: Personer, som bor i Danmark uden at være registreret på folkeregistret, og eventuelt også uden at have lov at være her.

Men det omvendte fænomen – at udlændinge er registreret i Danmark uden faktisk at bo her – findes også. I andet kvartal har Københavns Kommune ryddet op i registrene og i den anledning slettet øjensynligt cirka 1000 navne.

I de befolkningstal pr. 1. juli, som Danmarks Statistik offentliggjorde i mandags, giver det sig udslag i et usædvanligt fald i fald i folketallet i København, og det har nok fået en og anden ejendomsinvestor til at tænke sit.

Det omfattende boligbyggeri, der finder sted for tiden, er baseret på en forventning om, at København vil vokse med cirka 10.000 indbyggere om året. Men i andet kvartal blev der registreret et fald på 691 personer. Et så stort fald er ikke set i nyere tid, selv om andet kvartal altid er det svageste.

Men der er altså ikke tale om, at der reelt har været en eksodus fra København i kvartalet. I stedet afspejler fænomenet, at selv i et land med så manisk registreringsiver som i Danmark er det umuligt at sige præcist, hvem der er her, og hvem der ikke er her, og engang imellem skal der ryddes op i arkiverne.

Det er ikke mindst udenlandske studerende, der glemmer at fortælle det, når de rejser ud af landet. Det er således også især personer fra vestlige lande, der er blevet slettet hos folkeregistret. Det er særligt udpræget for amerikanske statsborgere – antallet af dem er i kvartalet faldet med 835, svarende til hver femte.

Folkeregistret har indført en ny procedure, således at udenlandske studerende kan melde forventet fraflytning, allerede når de kommer ind i landet. Det er blandet andet denne procedure, der nu er slået igennem.

Hvis Folkeregistret på anden måde bliver opmærksom på, at en person måske ikke bor her længere, bliver der åbnet en sag på det efter alle forvaltningsrettens regler – det vil blandt andet sige med høring af den person, det handler om. Det kan naturligvis være tidskrævende, men Folkeregistret oplyser til Berlingske Business Ejendomme, at der ikke er mange af den type sager.