Københavnere: Brug øverste etage

Natalie Mossin, der er formand for Akademisk Arkitektforening, vurderer, at de mange uudnyttede kvm under Københavns tage kan bruges til at videreudvikle byens unikke udseende og atmosfære.

Natalie Mossin Foto: Nana Reimers
Læs mere
Fold sammen

Der bygges som bekendt overalt i København, men samtidig ligger et stort antal kvm ubrugte hen. Det drejer sig især om tagstrukturerne i de ældre ejendomme i brokvartererne, hvor der, ifølge en beregning foretaget af Danmarks Tekniske Universitet, kan bygges boliger til op til 22.000 nye københavnere.

Men det er ikke let at få tilladelse til at bygge under de gamle tage, og derfor har Akademisk Arkitektforening og nogle af byggeriets øvrige organisationer skrevet et åbent brev til Københavns Kommune, hvori man opfordrer til at anlægge en mere positiv tilgang til den mulige udnyttelse af københavnske tagetager til gode boliger. Det skal blandt andet virkeliggøres via lempeligere tilkendelser af byggedispensationer og en enklere sagsbehandling.

Et nyt look til byen

Natalie Mossin, der er formand for Akademisk Arkitektforening, ser gerne, at man tænker innovativt, når de ubrugte kvm skal bygges om til nye københavnerhjem. Hun mener, at der under de gamle tage vil kunne skabes arkitektur, som ikke vil ødelægge, men derimod udvikle Københavns egenart:

»Der er mange eksempler på, at man kan videreudvikle tagetager og nytænke med respekt for det, der gør ejendommen til noget særligt. Jeg kan nævne et klassisk eksempel: museet Tate Modern i London, hvor man har lagt en gennemsigtig glasetage oven på en gammel murstensbygning. Også her i København sker der allerede noget nyt på byens tage – f.eks. Birkegade-karréen og Østergro på Østerbro, der er opført oven på ældre bygninger. De nævnte eksempler har føjet noget nyt til byen, som har givet den nogle arkitektoniske kvaliteter, vi ikke har set før,« siger Natalie Mossin.

At bygge boliger til 22.000 nye københavnere oven på ældre etageejendomme vil naturligvis gøre noget ved byens udseende. Det anerkender Natalie Mossin, som ikke mener, man bør satse på en optimal udnyttelse af kvm, på den måde at der skal kunne bo så mange mennesker i dem som overhovedet muligt:

Der er en maks-grænse

»Det er klart, at hvis man bygger nye boliger til 22.000 mennesker, som er det maksimale potentiale ifølge DTUs beregning, så ryger der nogle værdier undervejs. Men hvis vi ser på sådan noget som grønne gårdrum i karréerne på f.eks. Nørrebro, så er det jo heller ikke noget, der altid har været der. Det er noget, man på et tidspunkt har besluttet sig for at udvikle, og i dag ser vi dem som en helt naturlig del af byen. Til gengæld har vi glemt det særkende, der var ved de tætte baggårdsbebyggelser. Det samme vil kunne gøre sig gældende, hvis man udnytter byens tage og begynder mere frit at bygge oven på det nuværende,« siger Natalie Mossin og uddyber:

»Det kan lade sig gøre en del steder, fordi den typiske københavnske etageejendom fra 1850-1950 er fuldmuret og dermed godt kan bære en etage eller to mere. Det kunne være spændende at se, hvordan det kunne gøres, samtidig med at man tager hensyn til det, der gør de forskellige bygninger og kvarterer til noget særligt.«

Natalie Mossin understreger, at nytænkning ikke kun drejer sig om banebrydende arkitektoniske greb, men også om noget så simpelt som størrelsen på de nye boliger, man ender med at opføre:

»Der er især et meget stort pres på små boliger i København, og også her kunne man jo bruge tagarealerne til at tænke ud af boksen. Man kunne f.eks. arbejde med andre typer lejligheder i andre størrelser end dem, man har i resten af ejendommen,« siger hun.