København får ny varmetunnel

Læs mere
Fold sammen
Den nye varmetunnel i København bliver en del af en nødvendig modernisering af dampproduktionen, som Energi E2 gennemfører på H.C. Ørsted Værket, Svanemølleværket og Amagerværket.

Man har besluttet at etablere en ny varmetunnel fra Amagerværket til Fredensgade, fordi den er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden. København står nemlig overfor at skulle skrotte nogle af de dampproducerende blokke, som er 40-50 år gamle. Københavns Energi og ENERGI E2 har sammen undersøgt forskellige muligheder for den fremtidige dampproduktion og er kommet frem til, at varmetunnelen er en fordelagtig løsning - både når det gælder miljø og økonomi.

97 procent af København forsynes med fjernvarme - heraf forsynes 1/3-del med damp og resten med varmt vand.

Københavns Energi ejer, finansierer, etablerer og står for driften af den nye varmetunnel.

Den valgte løsning med en ny varmetunnel giver en række økonomiske og miljømæssige fordele: De ældre dampproducerende blokke kræver nemlig store vedligeholdelsesudgifter for at opretholde forsyningssikkerheden og sikkerheden for medarbejderne. De ældre anlæg er heller ikke styret automatisk og kræver derfor meget driftspersonale. Som direkte følge af moderniseringen sparer Københavns Energi derfor i alt 50 millioner kroner årligt.

Samtidig begrænses udledningen af CO2, NOx og svovldioxid på de nye anlæg, da der anvendes minimum 40 % biomasse som brændsel, og produktionen sker mere effektivt.

Facts:

Fjernvarme og ny varmetunnel i København

*97 procent af København forsynes med fjernvarme.

Dampsystemet i København er af ældre dato - og en tredjedel af varmebehovet i København dækkes af dampforsyningen. Dampen er hidtil alene blevet produceret på Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket. Nogle af dampblokkene på disse to værker er 40-50 år gamle, og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er derfor store. De gamle blokke nedlægges inden for en årrække til fordel for ny, effektiv og miljøvenlig produktion på Amagerværket.

*Moderniseringen af dampproduktionen indebærer for KE en besparelse på 1 milliard kr.

Varmetunnelen finansieres og etableres af KE. Mens ombygningen på Amagerværket og den øvrige modernisering af dampproduktionen forestås af produktionsselskabet ENERGI E2 A/S.

Københavns Energi

Københavns Energi (KE) leverer el, gas, vand, varme og afløb til Københavns borgere og erhvervsliv. Desuden leverer KE vand til 19 omegnskommuner i Københavnsområdet. KE er næsten 150 år gammelt og det nuværende multiforsyningsselskab er skabt gennem en fusion mellem Københavns Energi og Københavns Vand i 2002. KE ejes af Københavns Kommune.

KE ejer 34% af produktionsselskabet ENERGI E2 A/S, 20% af Elkraft Transmission a.m.b.a. og 20% af Elkraft System a.m.b.a.

* KE''s årlige omsætning ligger på omkring fem milliarder kroner og skabes af virksomhedens i alt cirka 1.500 medarbejdere.