Klimakamp: Etisk Råd vil gøre bøfferne dyrere

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler nu, at man lægger en klimaafgift på oksekød for at få forbrugere til at lægge kostvanerne om til en mere klimavenlig en af slagsen.

Kvæg er en af de største udledere af metangas. Nu foreslår Det Etiske Råd, at afgiften på oksekød højnes i et forsøg på at nedbringe danskernes forbrug af det. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Klimaforandringer er ikke bare et biologisk eller politisk problem; det er en etisk udfordring, da følgerne kan være omfattende.

Af samme årsag melder Det Etiske Råd sig nu under fanerne for at nedbringe klimabelastningerne fra folk herhjemme, og i første omgang har rådet rettet fokus mod danskernes forbrug af kød.

Et overvældende flertal på 14 ud af 17 medlemmer rådet foreslår helt konkret, at afgifterne sættes op på oksekød, der menes at stå for 10 procent af globale udledning alene.

»Det vil tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug,« skriver Det Etiske Råd i en pressemeddelelse.

»For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringen, skal den være fælles, hvilket kræver at samfundet gennem regulering sender et klart signal,« siger Mickey Gjerris, formand for Rådets arbejdsgruppe.

Udmeldingen er resultatet af et halvt års arbejde internt i rådet, hvor man har haft fokus på klimabelastende fødevarer, og man lægger ikke skjul på, at man på længere sigt skal arbejde henimod at lægge afgifter på alle fødevarer afhængig af klimabelastning.

Det fremgår også af rapporten, der er blevet udarbejdet, at Det Etiske Råd ønsker at »sende et signal« til politikerne om, at området kræver hurtig handling. Rådet har undervejs i diskussionerne også luftet konkrete tiltag, som at »offentlige myndigheder kunne pålægge alle sine institutioner at indføre kødfri dage eller servere meget lidt kød fra drøvtyggere« uden dog at tage endelig stilling til en sådan øvelse.

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer går man ikke overraskende i rette med Det Etiske Råd. Områdedirektør Niels Peter Nørring tvivler på, at forslaget vil få nogen større effekt.

»En klimaafgift vil kræve et kæmpe setup i det offentlige og i fødevareerhvervet, mens effekterne vil være svære at få øje på. Det viste erfaringerne med fedtafgiften,« siger Niels Peter Nørring i en skriftlig kommentar, hvor han også understreger, at klimaforandringerne er en »global udfordring«, der kræver »globale løsninger«.

Politisk har Alternativet tidligere luftet tilsvarende ideer, her foreslog man under valgkampen i fjor en ugentlig kødfri dag i alle offentlige institutioner i et forsøg på at skåne miljøet og for at nedbringe det store indtag af kød, som Alternativet er af den opfattelse, danskerne har.