Kjær-familien synes på vej helt ud af Fona

Det ser værre ud end først antaget i den kriseramte elektronikkæde Fona. Egenkapitalen er væk, og kreditorerne taber penge. Så meget ligger fast. Spørgsmålet er, hvor meget kreditorerne må afskrive på deres tilgodehavender.

Erhvervskommentator, Jens Chr. Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Ligesom det ligger fast, at det nuværende Fona lægges i graven. Det er ikke lykkedes at finde en køber til det Fona, vi kender i dag. I heldigste fald bliver de sunde dele af de nuværende aktiviteter videreført i andet regi, og sandsynligvis med den nuværende ejerfamilie Kjær helt eller delvis ude af Fona. Hvis altså den planlagte rekonstruktion lykkes. I realiteten er der dog ikke tale om en rekonstruktion af det nuværende Fona, men et forsøg på at sælge de sunde dele af Fona til bedst mulig pris. Alternativet er en fuldbyrdet konkurs, og i så fald vil værdierne i Fona styrtdykke yderligere og dividenden til kreditorerne blive tilsvarende mindre.

Den lønlige håb er, at kreditorerne kan blive enige om en tvangs-akkordordning. Det bliver konkret afgjort på et møde i Skifteretten torsdag 25. februar 2016, hvor kreditorerne skal sige ja eller nej til den plan, kuratorerne har kunnet forhandle hjem på disse knap fire uger. Fona blev sendt i rekonstruktion (betalingsstandsning) 1. februar. Historien viser dog, at det ofte er svært at få kreditorerne til at enes om en ordning, fordi kreditorerne juridisk står forskelligt med deres tilgodehavender. Det er altså i vid udstrækning at vælge mellem pest og kolera for kreditorerne.

I den kuratorskrivelse, som de to rekonstruktører, advokaterne Ole Borch og Pernille Bigaard, har sendt ud i denne uge, fremgår det, at der er to seriøse købere/investorer, som kan være interesseret i dele af Fona. »Rekonstruktionen forventes både at indeholde virksomhedsoverdragelse og tvangsakkord,« hedder det i skrivelsen. Det er gravskriften over det nuværende Fona. Det store spørgsmål er, om familien Kjær kan og vil være med i et nykonstrueret Fona, og om de nye investorer overhovedet vil have familien Kjær med.

For familien, der har styret Fona i årtier, kan det give mening at investere flere penge i Fona, hvis der er tiltro til, at der kan skabes merværdier over de næste år. Det giver en upside mulighed. Hvis Kjær ikke kommer med i det rekonstruerede Fona, så er familiens Fona-investeringer igennem årene endegyldigt tabt. Det er essensen af kreditorskrivelsen fra kuratorerne.

Den foreløbige opgørelse af værdierne i Fona må siges at være meget optimistisk og skal sandsynligvis ses som et ­forhandlingsudspil over for de nye investorer/købere. Det er et delikat spil, hvor kuratorerne skal forsøge at få mest muligt ud af aktiverne, mens køberne på den anden side selvfølgelig vil profitere af, at det »gamle« Fona står med ryggen mod muren og falder helt sammen, hvis rekonstruktions- planen ikke vedtages på torsdagens kreditormøde i Skifteretten.

Det er foreløbig uvist, hvor mange af de 56 butikker, der må lukke, og hvor mange af de 750 medarbejdere, der mister deres arbejde. Men at det bliver ganske voldsomt synes oplagt. Det kyniske spørgsmål er, hvad Fona-brandet og de ­centralt beliggende 56 butikker er værd i dag på et tidspunkt, hvor pengene fosser ud af Fona-kassen. I en sådan situation er det køberne, der bestemmer prisen. Forsvinder Fona- navnet, er det svært at se værdier i en detailhandelskæde uden et brand. I så fald er det bare et varelager.

Der er således fortsat en masse hvis’er i forbindelse med en eventuel rekonstruktion. Fona-aktiverne er vurderet af en regnskabskyndig tillidsmand, statsaut. revisor Sten Lauritzen fra firmaet Christensen Kjærulff. Han skriver om aktiverne: »Det er min opfattelse, at den ansatte værdi af aktiverne ikke er retvisende.« Og så med tilføjelsen: »De bogførte værdier afviger fra den regnskabskyndige tillidsmands vurderinger, idet rekonstruktørerne ønsker at afvente en mere retvisende vurdering som følge af de igangværende forhandlinger med potentielle købere.«

Grundlæggende er det ret ligegyldigt, hvad både kuratorerne og den regnskabskyndige tillidsmand mener, at aktiverne er værd. Virkeligheden findes hos køberne. Og de kan (næsten) selv sætte prisen.