Keops-stifter tilfreds med svensk løsning

Keops-stifter Ole Vagner var tæt på at ende i retlig tvist om at få sine tidligere svenske besiddelser tilbage. Nu har han dog fundet en mindelig løsning med boet efter Landic.

Foto: Scanpix. Ole Vagner, stifter af Keops
Læs mere
Fold sammen
Både Ole Vagner og de mange private investorer, der har købt obligationer med sikkerhed i Landics svenske ejendomsporteføljer, kan ånde lettet op. I hvert fald en tid endnu.

Boet efter Landic er nemlig tæt på at have fundet løsninger for selskaberne Landic Property Bonds VI, VII og VIII, der ikke blot har ejendomme for 7,4 mia. kr., men også har været plaget af manglende rentebetalinger og usikkerhed efter Landic-krakket.

»Principielt mener jeg stadig, at jeg har ret til at købe selskaberne bag ejendomsobligationerne, og jeg har været i dialog med både Landics bo og bankerne bag. Nu ser det ud til, at jeg får det, jeg hele tiden har villet have, nemlig en ordentlig administration og forvaltning af de svenske ejendomsporteføljer,« siger Ole Vagner, der oprindeligt konstruerede selskaberne og udbød obligationerne sammen med Helle Breinholdt.

»Groft sagt er der lavet en model, hvor ISS i Sverige administrerer ejendommene, mens grupper bestående af bankerne og Breinholdt står for at udvikle porteføljerne, det man kalder asset management. Jeg troede, jeg skulle have den opgave, men jeg er glad så længe, det fungerer,« forklarer Ole Vagner.

Landics konkursbo ejer stadig aktierne i selskaberne bag obligationerne, men med løsningen bliver de enkelte selskaber ikke berørt af Landic-konkurserne.

Endda kan obligationsejerne ende som aktionærer i selskaberne i de tilfælde, hvor der ikke er blevet betalt renter på obligationerne. Hvilket i den hårde udlægning betyder, at obligationsejerne bytter et sikkert papir med en lodseddel. Den positive udlægning er derimod, at de får indflydelse og mulighed for gevinst frem for at kunne se passivt til, mens selskaberne kører i sænk.

Endnu mangler der dog nogle forhandlinger om dette spørgsmål, og den endelige model vil variere fra selskab til selskab.

»I de tilfælde, hvor der er reel egenkapital i selskabet, er konkursboet naturligt nok uvillig til at opgive ejerskabet, fordi kuratorerne jo netop skal forsøge at få de penge, der måtte være,« siger Ole Vagner.