Keops-selskab sendt til tælling

Regnskab. Et stort underskud i byggevirksomheden M2 A/S har ædt egenkapitalen op . Hovedaktionæren Keops tøver med at tilføre nye penge.

Egenkapitalen i byggevirksomheden M2, hvor børsnoterede Keops ejer 60 procent af aktierne, er væk.

M2 kom ud af 2006 med et underskud på 24 mio. kr. målt på ordinært resultat før skat, hvorefter egenkapitalen er på minus 8,2 mio. kr. Det fremgår af M2s regnskab, der netop er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hovedaktionærerne er endnu ikke blevet enige om en tilførsel af den nødvendige kapital, der skal til at føre selskabet videre.

- Idet forhandlingerne i aktionærkredsen om kapitalforhøjelse endnu ikke er afsluttet, er der usikkerhed om selskabet tilføres den nødvendige likviditet, og regnskabet er aflagt under denne forudsætning, står der i regnskabet.

Beretningen fortsætter: - Ledelsen er dog af den opfattelse, at de pågående forhandlinger vil blive afsluttet, således selskabet har den fornødne likviditet, og regnskabet er aflagt under denne forudsætning.

ErhvervsBladet har mandag formiddag talt med adm. direktør Jesper Øhlenschlæger, M2. - Vi bevæger os efter de børsretlige regler, derfor må vi ikke udtale os før Keops har meldt ud, siger han.

Han henviser i øvrigt til kommunikationsafdelingen i Keops. Det var ikke muligt at få en kommentar fra Keops inden deadline for denne artikel.

SkuffelseBygge-virksomheden M2 har udviklet sig til en slem skuffelse for børsnoterede Keops. Da Keops i juni 2006 for første gang offentliggjorde planerne om køb af 65 procent af aktierne i M2 forventede Keops et overskud før skat på cirka 100 mio. kr. i M2.

I Juli nedjusterede Keops forventningerne og endte med blot at købe 60 procent af aktierne.

Men alene i de første ni måneder af 2006 præsterede M2 et underskud på 24 mio. kr. i ordinært resultat før skat. Til sammenligning præsterede M2 et overskud på det ordinære resultat før skat på 5,3 mio. kr. i 2005.

I beretningen til regnskabet forklarer M2, at årets resultat er kraftigt påvirket af en afmatning i boligmarkedet i sommeren 2006.

Derudover bærer regnskabet præg af en omlægning af såvel regnskabsår som regnskabsprincipper.

- Omlægningen af regnskabsprincipperne har betydet. at salg af huse og byggeri først tages til indtægt når der er sket overdragelse til køber. Dette medfører, at igangsatte men endnu ikke aflleverede byggerier ikke medtages i resultatopgørelsen.

Omsætningen i M2 landede på i underkanten af fem mio. kr. i de første ni måneder af 2006. - Vi indtægtsfører ikke før vi afleverer husene. Det er irriterende, for vi har cirka 100 mio. kr. tilgode på den konto, siger Jesper Øhlenschlæger.

I beretningen fremgår det, at M2-bestyrelsen arbejder på en plan til reetablering af aktiekapitalen. Derudover arbejder selskabet på en "optimering" af selskabets balance og finansieringsstruktur.

- Der forventes en positiv udvikling i såvel omsætning som indtjening på salget af boliger. Koncernen besidder et betragteligt antal byggegrunde i såvel Jylland som på Sjælland. Disse grunde er for størstedelen lokalplansbehandlet på nuværende tidspunkt og er derfor i salg. Endvidere har salgsudviklingen i sidste kvartal af kalenderåret 2006 og starten af 2007 været positiv, hedder det i M2's regnskab.