Kendt advokat erklæret inhabil

John Korsø Jensen, der har stået som advokat i de fleste af landets største erhvervsskandaler, har fået en næse af Advokatnævnet for inhabilitet i BankTrelleborg-sagen.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Den kendte erhvervsadvokat John Korsø Jensen har fået en næse af Advokatnævnet. Advokaten, der har deltaget i sager som Nordisk Fjer, Tvind, Jan Bonde Nielsen og Klaus Riskær Pedersen, var inhabil og burde selv have gjort opmærksom på det, da han sidste år rådgav to uvildige revisorer i sagen om Bank-Trelleborg.

»Vi finder, at indklagede (John Korsø Jensen, red.) har tilsidesat god advokatskik ved at have ydet rådgivning til de to revisorer på trods af sin tilknytning til bank S (Sydbank, red) og dermed til fonden (Fonden for BankTrelleborg, red.),« skriver Advokatnævnet i sin kendelse.

John Korsø Jensens problem er, at han tidligere har været advokat for Sydbank og alligevel stiller op som uvildig rådgiver i en tvist mellem Sydbank og BankTrelleborgs minoritetsaktionærer.

Erhvervsadvokaten tager næsen til efterretning, men er uenig i, at han fortjener den:

»Jeg konstaterer, at et flertal i Advokatnævnet er nået frem til den konklusion, at jeg har tilsidesat god advokatskik, mens et mindretal ikke mener, det er tilfældet. Jeg er uenig med flertallet og enig med mindretallet,« siger John Korsø Jensen, der understreger, at enhver relation til Sydbank for længst er forbi.

Han kalder samtidig en passage i Advokatnævnets kendelse for »faktuel forkert«.

Nævnet kritiserer, at John Korsø Jensen ikke selv gjorde de to revisorer opmærksomme på, at han tidligere havde relationer til Sydbank, men det er forkert, og det havde han gjort nævnet opmærksom på.

Advokatnævnet finder det samtidig uheldigt, at John Korsø Jensen ikke selv har sagt fra. Alligevel lader nævnet ham slippe med en irettesættelse:

»Det er første gang, nævnet tager stilling til, hvilke habilitetskrav der må stilles til en advokat, der virker som rådgiver for revisor efter lov om finansiel virksomhed. Nævnet finder på den baggrund, at indklagede alene bør tildeles en irettesættelse,« skriver det.

Rådgiver til uvildig rapport
I sagen kom det særligt skrappe habilitetskrav til at gælde, fordi John Korsø Jensen har fungeret som rådgiver til en rapport, der skulle være uvildig. Han må derfor ikke være knyttet tættere til Sydbank, end hvis han skulle være dommer i en sag om banken.

Advokatnævnets medlemmer var dog ikke enige om, at John Korsø Jensen var inhabil. Fire nævnsmedlemmer mente, at han skulle frikendes, fordi hans forhold til banken er afsluttet for længst, mens 13 vurderede, at han skulle have opført sig anderledes.

Indtil eftersommeren 2004 var John Korsø Jensen advokat for Sydbank, og han repræsenterede blandt andet banken i selskabstømmersagerne. Samtidig har han siddet som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i nogle kommanditselskaber, som er ganske tæt knyttet til banken, og der fratrådte han først i begyndelsen af 2007.

Tilbage i januar 2008 tvangsindløste Fonden for BankTrelleborg de resterende aktier i BankTrelleborg til kurs 59, og umiddelbart efter overtog Sydbank den midtsjællandske bank. De små aktionærer benyttede deres ret til at få afprøvet kursen hos to uvildige revisorer. Revisorernes opgave var at værdisætte BankTrelleborg, og til det benyttede de John Korsø Jensen som juridisk rådgiver.

Revisorerne kom frem til to scenarier. I det ene var BankTrelleborg i akut nød og skulle overtages straks. Kursen ville i det tilfælde være 93. Og i det andet scenario ville der være tid til at finde en løsning, og her burde kursen være 150. John Korsø Jensen og hans kollega Jens Ahrendt blev bedt om at vurdere, hvilket af de to scenarier der skulle bruges. De valgte kurs 93, som også var den mest fordelagtige løsning for Sydbank.

Det er endnu uvist, hvilken betydning John Korsø Jensens inhabilitet får for BankTrelleborg-aktionærernes gruppesøgsmål mod Sydbank. Foreløbig har de også klaget over de to uvildige revisorers håndtering af sagen til Revisornævnet.Mogens Andersen fra revisionsselskabet Mortensen og Beierholm, der er den ene revisor, ønsker ikke at kommentere sagen, mens det ikke har været muligt at få en kommentar fra den anden uafhængige revisor, Henrik Priskorn fra Deloitte.