Kemi-regler stiller store krav til virksomhederne

Lego har brugt fire år på at dokumentere, at deres produkter lever op til de regler om indhold af skadelige stoffer i legetøj, som trådte i kraft i weekenden. Importører og de mindre virksomheder kan få svært ved at gøre det samme.

Foto: NIels Ahlmann Olesen. Et nyt direktiv fastsætter grænser for indholdet af en række kemiske stoffer i legetøj. Lego har brugt fire år på, at dokumentere indholdet i sortimentet af klodser og samlesæt.
Læs mere
Fold sammen
EUs legetøjsdirektiv, som trådte i kraft i weekenden, kan blive en hæmsko for importører af legetøj samt de mindre og mellemstore producenter.

Direktivet skærper kravene til indholdet af kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer i legetøj, som bliver solgt i EU. Blandt andet bliver der lavet regler for stoffer, som ikke har været omfattet af tidligere regulering, og der stilles større krav til dokumentationen.

»De nye regler giver en bedre beskyttelse af vores børn, fordi mange flere stoffer end i dag bliver reguleret. Danmark har arbejdet hårdt på at få reglerne forhandlet hjem i EU. Reglerne stiller også krav til, at legetøjsproducenter bliver nødt til at vide, hvilke stoffer legetøjet indeholder. Jeg ved, at de danske legetøjsproducenter allerede tager dette arbejde meget seriøst,« siger miljøminister Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

Reglerne stiller altså store krav til virksomhederne. Direktivet blev vedtaget i 2008, og legetøjsproducenten Lego har siden brugt fire år på at gennemgå sortimentet af klodser, samlesæt og tilbehør for at dokumentere indholdet.

Siden har virksomheden udviklet en metode for at sikre den detaljerede dokumentation, som direktivet kræver. Det har blandt andet krævet ekstra personale.

»Det har været en enorm opgave. Vi har siden 2008 firedoblet antallet af personer, der arbejder med dokumentation af produktsikkerhed, og brugt væsentlige ressourcer globalt for at sikre, at vi kan dokumentere, at de mere end 2000 råvarer, vi anvender, lever op til kravene,« siger Cornelis Versluis, Vice President for Corporate Quality, der har det overordnede ansvar for dokumentationen, i en pressemeddelelse.

For de mindre og mellemstore virksomheder kan det være uoverskueligt at skulle levere den dokumentation, som direktivet kræver.»Det betyder et kæmpearbejde. Fra DIs side gør vi, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemsvirksomheder med værktøjer og workshops, men det er et problem at leve op til de her regler, og det er især et problem for de mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har samme ressourcer at bruge på det, som eksempelvis Lego har,« siger Ulla Telcs, specialkonsulent i DI.

Derudover kan reglerne blive svære at leve op til for de virksomheder, der køber eller får produceret deres produkter i eksempelvis Asien.

»De ting, der er produceret i Danmark, vil langt hen ad vejen sandsynligvis leve op til de nye regler, men spørgsmålet er, i hvor høj grad der er styr på alt det, vi importerer, og som er produceret i udlandet. Der er nogle kanaler, hvor man kan sende breve til sine producenter og få dokumentation på indholdet. Hvis man analytisk skal undersøge de oplysninger, som man får, kræver det utroligt store ressourcer,« siger Ulla Telcs.

Hun understreger, at det ikke kun er de nye regler, som producenter og importører skal forholde sig til.

»Det er ikke kun legetøjsdirektivet, der sætter regler for det her. REACH sætter de grundlæggende regler for kemiske stoffer i alle artikler, og som de også skal leve op til. Derudover er der et tredje sæt regler, ROHS, som giver nogle særlige begrænsninger for elektronisk legetøj. Endelig er der så indholdet af ftalater, som er reguleret gennem nogle danske særregler, og det gør det bestemt ikke lettere,« siger Ulla Telcs.