Kemi er blevet et skældsord, men vi kan ikke undvære den

I disse tider er mange optagede af økologi og bæredygtighed. Vi hører tit – især fra kvinder – at vi skal undgå fødevarer med »kemi«. I det hele taget er »kemi« blevet lidt af et skældsord.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen

Men det er egentlig uforståeligt. For dybest set er alt jo kemi – også naturligt kildevand. Det, det må handle om, er, hvordan man sammensætter kemiske produkter på en fornuftig måde. Og sammensat på den rigtige måde kan produkter med »kemi« være lige så bæredygtige som så meget andet. Men kemi kan også være hormonforstyrrende under uheldige omstændigheder, og det skal man selvfølgelig gardere sig imod. Det sker så også.

Faktisk er den kemiske industri en af de mest regulerede industrier, vi har, og det hele foregår på europæisk plan. Der findes lister for hvilke stoffer og kemiske forbindelser, der er acceptable, og hvad de må anvendes til. Der findes desuden skrappe EU-direktiver for, hvordan kemiske produkter må produceres, distribueres, opbevares og destrueres. Og der findes på flere områder særlig strenge danske regler, der gør det ekstra udfordrende at drive kemisk industri Danmark. F.eks. er transport og opbevaring af klor underlagt særlig restriktive danske regler. Desuden har vi strenge myndigheder på feltet.

I Danmark er det især farve og lakindustrien, der fylder i den kemiske industri. Gori, Hempel, Flügger, Dyrup og i gamle dage Sadolin er en solid del af det danske industrilandskab. Især Hempel har en stærk global forretning, mens de andre fortrinsvis opererer i Europa.

Men vi har også ganske mange små lokale virksomheder, som forsyner det ret store husholdningsmarked, eksempelvis Borup Kemi med de grønne flasker, vi kender fra supermarkedet. Desuden er der alle kosmetik – og sæbevirksomhederne.

Kemisk industri er forskningstung. Når den kemiske industri ikke er så stor i Danmark, skyldes det ikke mindst mangel på kemiingeniører og andre med en kemi-uddannelser. Kemi er svært og tiltrækker ikke ret mange unge.

Ikke desto mindre er der en betydelig underskov af kemiske virksomheder i Danmark, som lever, og som skal generationsskiftes i de kommende år.

Disse virksomheder kan blive samlet op i en konsolideringsproces, som det sker i Nordcoll, som vi omtaler på dagens vækstopslag.

Andre vil forsvinde, fordi forretningsgrundlaget svinder ind.

Men kemisk industri kan vi ikke undvære. Hvad enten den findes i Danmark eller i udlandet. Den fremstiller en stor del af de produkter, der er blevet en uadskillelig del af vores hverdag.