Kartelbanker holdt møder i Budapest og på Oslobåden

Nye dokumenter i sag om bankkartel afslører omfattende korrespondance og heftig mødeaktivitet mellem bankdirektører og regnskabschefer.

Direktørerne i de syv kartelbanker, der er blevet afsløret i at have dannet et priskartel, mødtes i Budapest, og regnskabscheferne mødtes ombord på Oslobåden for at afstemme priser og gebyrer.

Nye dokumenter i kartelsagen om syv lokale bankers brud på konkurrenceloven afslører, hvordan direktørerne i Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og Diba Bank i årevis har aftalt, hvordan de delte markedet imellem sig og afstemning af priser og gebyrer.

Et referat fra et møde i maj 2002 afslører, hvordan direktørerne aftalte tingene.

»Direktionerne i lokalbanksamarbejdets medlemsbanker havde på et møde Budapest truffet beslutning om, at der skulle sætte fokus på emnet gebyrer generelt. Det blev derfor overdraget »styregruppen«, som er medlemsbankernes regnskabschefer at udfærdige kommissorium over emnet,« fremgår det.

Konkurrencestyrelsen har fundet den rapport, der kom ud af de beslutninger, som bankdirektørerne tog på deres tur til Budapest. Rapporten afslører, at bankerne har forskellige priser for opbevaring af værdipapirer i depot, men de banker, der har de laveste priser, opfordres til at hæve priserne, så de kommer på niveau med de andre.

Konkurrencestyrelsens omfattende gravearbejde viser, at de syv pengeinstitutter i Lokalbanksamarbejdet, som kartelbankerne kaldte sig, har højere priser og gebyrer. Styrelsen har foretaget en sammenligning af priserne i 56 pengeinstitutter og i de syv lokalbanker. Mens indbetalingskort i gennemsnit i de 56 pengeinstitutter i gennemsnit koster 0,66 kr., er gennemsnitsprisen hos kartelbankerne 1,32 kr. Andre gebyrer i kartelbankerne ligger også over gennemsnitsprisen i øvrige pengeinstitutter. Det gælder både prisen for at få lagt et budget, netbankgebyr og udbetaling i andres pengeautomater. De højere priser sikrer kartelbankerne en højere indtjening, men den manglende konkurrence betyder også, at omkostningerne er højere.

»Konkurrencestyrelsen har beregnet, at bankerne i Lokalbanksamarbejdet har en merindtjening på 20-28 procent svarende til 153-206 mio. kr. og meromkostninger på 29-39 procent svarende til 162-199 mio. kr. i forhold til gennemsnittet af lokale pengeinstitutter,« hedder det i rapporten om kartelbankerne.

Da Konkurrencestyrelsen offentliggjorde sin konklusioner i marts, og Konkurrencerådet pålagde bankerne at standse det ulovlige kartel med det samme, ankede bankerne afgørelsen med det samme, og de ønskede, at klagen fik opsættende virkning. Det afviste Konkurrenceankenævnet i maj. Det tredje nederlag for lokalbankerne kom forleden, da det ikke lykkes for lokalbankerne at forhindre Konkurrencestyrelsen i at offentliggøre de afslørende mail.

Selve anken over afgørelsen i marts, har bankerne også klaget over. Den anke ventes behandlet af Konkurrenceankenævnet i september, men resulatet ventes første offentliggjort en til to måneder senere.

De syv banker har udpeget advokat Gitte Holtsø som fælles talsperson, men det har ikke været muligt at træffe hende for en kommentar trods flere henvendelser. Bankernes væsentligste anke mod hele sagen er, at markedet for bankprodukter er nationalt, og at involverede banker udgør kun en lille markedsandel. Derfor begrænses konkurrencen ifølge bankerne ikke af deress aftaler om priser og gebyrer.