Kartelbank frikender sig selv

Skælskør Bank frikender sig selv i den store kartelsag: I det netop offentliggjorte halvårsregnskab kommenterer ledelsen hele sagen, og der er ikke tegn på hverken anger eller nogen form for indrømmelser.

Ifølge ledelsen i banken er det eneste, de syv banker har gjort forkert, at de har benyttet en uheldig formulering i en samarbejdsaftale, og ”det kunne være rettet med lidt vejledning af Konkurrencestyrelsen,” hedder det under punktet Usædvanlige forhold i halvårsrapporten.

Ledelsen kalder det en sag om postulerede aftalte priser og markedsdeling. ”Vi har anket sagen, fordi vi ikke på noget tidspunkt har aftalt - eller for den sags skyld koordineret - noget af det, som påstås af Konkurrencerådet,” hedder det i forsvaret.

Konkurrencestyrelsen afslørede tidligere i år, at de syv pengeinstitutter blandt andet havde aftalt, at de ikke åbnede filialer i byer, hvor en af de andre fra kartellet allerede var tilstede, og på ture til Budapest og Norge blev der holdt møder, hvor hinandens priser blev gennemgået.

I marts i år fastslog Konkurrencerådet, at Skælskør Bank, Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og Diba Bank igennem flere år har brudt konkurrenceloven ved at indgå i et kartelsamarbejde.

I maj tabte de syv banker en sag om opsættende virkning af afgørelsen, og de var derfor tvunget til straks at standse kartelsamarbejdet. I sidste uge tabte de syv banker en sag om offentliggørelse af belastende korrespondance mellem de syv banker.