"Kapitalfonde kan ikke noget, andre ikke kan"

Sådan siger Nordea-direktør Peter Schütze, der også spørger, hvad kapitalfondenes engagement er, når det går skidt.

Debatten om kapitalfondenes indtog i dansk erhvervsliv har raset gennem de seneste par år.

Kapitalfondene har sådan set været aktive i ti år eller mere, men de første mange år var det primært støvede og måske lidt sløve industriselskaber af den mellemstore slags, som fondene købte, udviklede og solgte videre, hvorfor det ikke vakte den store opmærksomhed.

Men købene af henholdsvis ISS og TDC fik for alvor spotlyset til at pege i retning af kapitalfondene, der blev stemplet som lukkede, kyniske og kortsigtede. Et rygte som kapitalfondene og en lang række danske direktører i øvrigt mener bunder i total uvidenhed om, hvordan fondene driver og udvikler de selskaber, de køber.

Nu melder Nordea-direktør Peter Schütze sig ind i debatten med en opsigtsvækkende udtalelse.

På VL-døgnet, en konference for en stor skare af danske topchefer og fremtrædende politikere og embedsmænd, gav bankdirektøren sit syn på kapitalfondene.

"Kapitalfonde kan generelt ikke noget, andre ikke kan - men de har opnået bemærkelsesværdige resultater ved at gøre det," konstaterede han tørt ifølge RB-Børsen.

Nordea-direktøren mener ikke, at fordelene ved virksomheder ejet af kapitalfonde er entydige.

"Hvad er deres engagement, hvis de går lidt skidt. Det kan være lidt underligt at have nogle ejere, der bare overvejer, hvordan man kommer af med en. Det giver en lukkethed i forhold til, hvis selskabet er på fondsbørsen, hvilket kan understøtte mytedannelserne om kapitalfonde," lød det fra Peter Schütze, der dog hælder til fordelen ved kapitalfondene.

Peter Schütze mener, at kapitalfonde er et godt supplement til kendte

ejerformer som enten et børsnoteret selskab eller et familieejet selskab.

"Handlen med virksomheder er øget væsentligt siden 2002 til højere priser og højere gearing. Så er det ikke så underligt at det skaber omtale. I Nordea er vi på flere områder erfarne ud i kapitalfonde, og vi kan sige, at de er kommet for at blive. Som långiver er det rart, da kapitalfonde er veldefinerede ejere, der

tager ansvar - herunder at udpege bestyrelsen og den daglige ledelse, sagde Peter Schütze i et indlæg på VL Døgnet 2007 onsdag.

VL-døgnet arrangeres af paraplyorganisationen Dansk selskab for Virksomhedsledelse, der formelt set styrer de mange VL-grupper landet over, hvor primært erhvervsfolk mødes i lukkede netværk og diskuterer bl.a. forretning og politik.

(RB-Børsen)