Kapitalfond vil forene social og finansiel succes

Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder, der kan skabe både vækst og job for socialt udsatte ledige.

Den Sociale Kapitalfond uddeler penge til virksomheder, der ansætter og laver forløb for udsatte ledige. Det har givet genbrugsvirksomheden Gamle Mursten vind i sejlene og stor succes på bundlinjen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fold sammen
Læs mere

Hvordan kan en virksomhed både være konkurrencedygtig og tage et socialt ansvar i samfundet?

Det spørgsmål har Den Sociale Kapitalfond arbejdet med og udgiver nu en rapport med bud på, hvordan man udvikler sociale vækstvirksomheder.

Den Sociale Kapitalfond hører under Trygfonden og er accelerator for sociale og socialøkonomiske virksomheder. Det vil sige virksomheder, der målrettet bidrager til at løse sociale problemer og skabe nye muligheder for samfundets udsatte ved at drive forretning. Ledige, som på grund af fysisk, psykiske eller sociale barrierer står i udkanten af arbejdsmarkedet, er blandt de mest utrygge i Danmark.

Derfor er målet ifølge direktør i Trygfonden, Gurli Martinussen, at gøre den sociale indsats bæredygtig.

»Mennesker har brug for at være en del af et positivt fællesskab, og det finder mange på en arbejdsplads. Det er vigtigt, at der ikke er tale om et projekt, som slutter på et tidspunkt, men om et rigtigt arbejde, der giver den enkelte livskvalitet,« siger Gurli Martinussen, der også er bestyrelsesformand i Den Sociale Kapitalfond.

Ved hjælp af udviklingsprogrammer og investering i form af kapital og kompetencer er målet for fonden at skabe rollemodeller for andre virksomheder og iværksættere. På længere sigt skal fonden være selvfinansieret, så tilbagebetalinger fra én virksomhed kan investeres i andre.

Private virksomheder er åbne

Allerede nu har 30 pct. af alle private virksomheder ansat udsatte mennesker med offentlig støtte, men tal fra Beskæftigelsesministeriet anslår, at over 400.000 ledige danskere mellem 16 og 64 år slås med forskellige problemer.

En undersøgelse fra videnshuset Cabi og Epinion viser dog, at hele 56 pct. af de private virksomheder er åbne for at få de udsatte ledige i praktik eller fleksjob. Men det kræver, at den sociale indsats kan spille sammen med en fornuftig forretning.

 

Ifølge adm. direktør i Den Sociale Kapitalfond, Lars Jannick Johansen, er det især i små- og mellemstore virksomheder, at potentialet for rollemodellerne findes. Typisk er der tale om privatejede og lokalt forankrede virksomheder, som arbejder med nicher inden for industri og service, og hvor kunderne efterspørger kvalitet og sætter pris på den gode historie.

»Vi ser ofte velvilje og stor lokal opbakning til de sociale virksomheder. Hvis kvalitet og leverance grundlæggende er i orden, giver den gode historie dem en særlig fordel,« siger Lars Jannick Johansen og tilføjer:

»Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem den sociale model og forretningsmodellen. Hvis det sociale aspekt passer til en virksomheds mission, kan det styrke kerne­forretningen, men hvis det bare er pynt, er der sjældent meget værdi at hente.«

Fremtiden tegner lys

Ifølge rapporten fra Den Sociale Kapitalfond tegner fremtiden for bæredygtige sociale virksomheder umiddelbart lys. Blandt andet på grund af en ny generation af sociale iværksættere, som ønsker at kombinere skabelse af profit med at gøre en samfundsmæssig forskel.

Det er formanden for Dansk Iværksætter Forening, Christian Walther Øyrabø, dog ikke enig i. Han mener, at der altid har eksisteret filantropiske virksomheder.

Christian Walther Øyrabø er hyret af Velux Fondon som »kritisk ven« til Den Sociale Kapitalfond. Han har ikke sin gang i fonden, men hjælper med »at ryste posen og se tingene fra andre vinkler«, som han udtrykker det.

»Jeg synes, det er prisværdigt, at der er virksomheder, som tager udsatte ind og giver en hånd med at få dem i gang igen. Men det er vigtigt, at der stadig er en fornuftig forretningsmodel, og det ikke bliver et beskæftigelsesprojekt,« siger han og påpeger, at alle virksomheder burde tage et større socialt ansvar.

Eksempelvis er sandsynligheden for positive sociale og økonomiske bundlinjer større, når ti virksomheder bruger ressourcer på at hjælpe en udsat ledig hver, frem for når én virksomhed tager sig af ti.