Kapitalfond hæver milliard i lufthavnen

Københavns Lufthavne er en lukrativ forretning for den australske kapitalfond og stor­aktionær Macquarie. Med en udbyttebetaling på 100 procent af indtjeningen er kapitalfonden i fuld gang med at betale af til sine investorer.

Den australske kapitalfond og investeringsbank Macquarie, der for knap to år siden blev hovedaktionær i Københavns Lufthavne, har i sin korte tid som største ejer af den guldrandede forretning udviklet det tidligere statsmonopol til en regulær pengemaskine.

Men lufthavnen nyder ikke længere samme popularitet blandt passagererne som ­tidligere.

Siden Macquarie overtog aktiemajoriteten i lufthavnene i Kastrup og Roskilde i december 2005, er udbetalingen af udbytter steget dramatisk. På to år er der udbetalt i alt 1,7 mia. kr. i udbytter. Heraf er over 900 mio. kr. tilfaldet Macquarie, der ejer 53,4 procent af aktierne.

Så sent som i august blev der udbetalt et ekstraordinært udbytte på 200 mio. kr.. Den såkaldte payout ratio er ifølge de officielle regnskaber på henholdsvis 100 og 113 procent de seneste to år.

Adm. direktør Brian Petersen, Københavns Lufthavne, siger, at payout ratio er lavere, fordi man skal medregne tilbagekøb af egne aktier.

Udbyttebetalingen ligger langt over gennemsnittet i de store danske virksomheder, men det er til gengæld langt fra usædvanligt, når der er tale om virksomheder ejet af kapitalfonde. Samme praksis er set i forbindelse med kapitalfondes overtagelse af virksomheder som TDC og ISS, der trækker store udbytter ud for at betale renter på gæld, udgifter og gebyrer i forbindelse med overtagelsen.

Guldrandet forretning
I de sidste syv år, før Macquarie overtog kontrollen, udbetalte Københavns Lufthavne i gennemsnit 30 procent af årets resultat i udbytte.

Den voldsomme vækst i udbetalingerne illustreres især ved, at der i de sidste syv år før Macquarie fik kontrol, udbetalte Københavns Lufthavne i alt 818 millioner kroner. De sidste to år er der udbetalt 1,7 milliarder kroner.

Macquarie betalte i 2005 ca. 8,4 mia. kr. for aktierne i Kastrup Lufthavn, der nyder næsten monopolagtig status. På baggrund af de seneste års økonomiske resultater ligner det en guldrandet forretning med imponerende nøgletal og en virksomhed, der i mange år vil være i stand til at levere betydelige og stabile indtægter til Macquarie og den danske stat, der ejer 39 procent af aktierne. Nok til at blokere eventuelle vedtægtsændringer eller en fusion.

Til Macquaries store fortrydelse afviste finansminister Thor Pedersen (V) for to at år siden at sælge statens aktiepost med henvisning til beskyttelse af vitale danske interesser.

Kilder i Finansministeriet tillægger ikke lufthavnens nye udbyttepolitik nogen afgørende betydning. De store udbygningsplaner til mellem 5 og 6 mia. kr. de næste ti år vil uden problemer kunne finansieres i kraft af den betydelige pengestrøm. Og med en egenkapital på 3,4 mia. kr. mangler lufthavnen ikke penge.

Den administrerende direktør i Københavns Lufthavne­ Brian Petersen siger, at udbyttet i 2005 lå på omkring 80 procent af indtjeningen, når man medregner tilbagekøb af egne aktier. I 2006 er det steget til 100 procent.

»Det ser jeg ikke som nogen kæmpe forøgelse. I 2005 og de tidligere fire år har vi købt mange aktier tilbage hvert år. Det er jo en anden måde at bruge udbytte på, og som også kommer aktionærerne til gode,« siger Brian Petersen.