Kaos i byretten under Uber-sag

Der er igen pladsproblemer i Københavns byret, et stort antal pressefolk og taxichauffører forsøgte at tilrane sig en plads.

Den seneste tid det amerikanske selskab Uber bare vokset i hovedstaden, og en dom mod Uber-chaufførerne vil, efter politikerne fejlede i bestræbelserne på at forny taxiloven i foråret, være taxibranchens primære håb i deres forsøg på at bremse Uber-tjenestens fremmarch. Fold sammen
Læs mere
Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Igen fredag er der problemer med at finde pladser til alle tilskuerne i retssal nummer 32, hvor den principielle retssag om lovligheden af Uber finder sted.

Samme scenarie fandt sted i slutningen af april i samme sag, hvor flere medier måtte tage plads uden for retslokalet.

I første omgang kom Berlingske ind, men grundet andre mediers tilstedeværelse og et stort antal taxichauffører - nogen af dem i uniform - måtte nærværende journalist tage plads på gulvet for at dække sagen.Og da det forlød, at pressen skulle have adgang til sagen, og at andre måtte forlade lokalet, så det ud til, at Berlingske fik lov at dække sagen.

Men den prioritering valgte dommeren Grethe Jørgensen at se bort fra, da hun bad Berlingskes journalist forlade retssalen med henvisning til placeringen på gulvet. Berlingske protesterede, men med kommentaren »der er plads til dem, der er«, afviste dommeren at behandle protesten og tage stilling til, om det er vigtigt, at pressen kan udføre sine funktioner.

Udover Berlingske Business måtte også Finans tage plads i venteværelset udenfor. Senere lykkedes det dog flere at komme ind i retssalen igen.Inden sagen skulle gå i gang, var køen på 45 minutter, før sagen startede. Her lod de stedlige taxichauffører forstå, at det var vigtigt at få anklager Elisabeth Boserup gelejdet ind i retslokalet som minimum, da hun mødte op.

Underforstået: Hun skal få skovlen under de seks tiltalte, hvis brøde ifølge anklageren består i, at de som Uber-chauffører har kørt med betalende passagerer uden taxitilladelse -pirattaxi i folkemunde.Set i lyset af sagens karakter kan man godt forstå den venligtstemte kommentar rettet mod anklageren.

Den seneste tid det amerikanske selskab Uber bare vokset i hovedstaden, og en dom mod Uber-chaufførerne vil, efter politikerne fejlede i bestræbelserne på at forny taxiloven i foråret, være taxibranchens primære håb i deres forsøg på at bremse Uber-tjenestens fremmarch.

I Storkøbenhavn har Uber nu 200.000 brugere. En ud af seks i Storkøbenhavn har hentet app’en og registreret sig på den, meddeler selskabet.Det er endnu uvist, om der falder dom i sagen i dag.

Sker det, vil det afhængigt af eventuelle anker, kunne bane vejen for en større sag mod selve selskabet