Kan jeg fradrage underskuddet i et nyt selskab?

Jeg er gået konkurs med et A/S for nylig. Jeg fik en gæld ud af anstrengelserne og tabte aktiekapitalen. Hvis jeg nu starter et nyt selskab op igen, kan jeg så få glæde af underskuddet som et fradrag i min indkomst? Det er jo beskattede kroner jeg har tabt. <i>Med venlig hilsen</i> Lars Jensen

Kære Lars Jensen

Det er beklageligt, at din virksomhed ikke har klaret skærene.

Skattereglerne er meget klare.

Det skattemæssige underskud, der er på virksomheden, tilhører det aktieselskab, der drev aktiviteten. Underskuddet kan derfor kun bruges af aktieselskabet, der jo nu er gået konkurs, så det tab kan ikke anvendes.

Efter konkursens afsigelse er aktierne værdiløse. Hvis du personligt har ejet aktierne, kan du fratrække det tab, du har på unoterede aktier, i din aktieindkomst.

Hvis du altså har stiftet aktieselskabet selv med kontant indskud på 500.000 kr., vil dit tab udgøre 500.000 kr. Hvis du ikke har andre aktieindkomster hvilket nok er det normale, når et selskab går konkurs har du derved en negativ aktieindkomst, der har en skatteværdi på 43%, dog med en "rabat" på 28% for de første 25.000 kr. Skatteværdien er herefter tæt på 200.000 kr., der i årsopgørelsen vil blive modregnet i andre skatter.

Taber du på en kaution, så du for eksempel skal indfri en skattekredit, som aktieselskabet har optaget, har du ikke skattefradrag for dette kautionstab.Med venlig hilsen

Niels Bjerregaard