Kampen mod fattigdom

Fem spørgsmål til Morten Albæk, Vestas.

Læs mere
Fold sammen

Hvad er Wind for Prosperity?

»Wind for Prosperity er en forretningsidé og -projekt, der ved hjælp af Vestas’ unikke viden om vind og gennemprøvede vindteknologi bekæmper fattigdom i den tredje verden ved at bringe stabil elektricitetsforsyning til nogle af de fattigste lokalsamfund på kloden.«

Nu er det lige begyndt at gå bedre i Vestas. Skal I ikke koncentrere jer om kerneforretningen i stedet for at redde fattige mennesker verden over?

»Wind for Prosperity er en hjørnesten i Vestas‘ strategi for at åbne og udvikle nye markeder, og projektet vil i sig selv generere en mindre, men profitabel omsætning til Vestas. Det sker primært gennem salg af vores kombinerede vind-diesel løsning samt af vinddata. Konceptet er nødt til at være fuldt ud rentabelt for at kunne motivere alle partnere til at lave de umiddelbare og vedvarende investeringer, der er nødvendige for at gøre løsningen til en langsigtet succes. At vi samtidig leverer en løsning, der har potentialet til at forbedre levevilkårene for millioner af vores medmennesker i udviklingslandene er da noget, vi er stolte af.«

Hvad skal Vestas tjene på Wind for Prosperity?

»Aftalen med Wind for Prosperity’s investorer er, at Vestas vil sælge vind-diesel løsningen og vinddata til Wind for Prosperity på markedsvilkår med en forventet indtjeningsmargin på niveau med, hvad vi normalt ser i vores forretning.«

Er det ikke farligt at gå ind i områder med så stor politisk usikkerhed, som I lægger op til?

»Der er altid en politisk usikkerhed når man opererer i udviklingslande. Men for at minimere denne risiko, så arbejder vi i Wind for Prosperity-regi udelukkende med investorer og lokale samarbejdspartnere, som har erfaring med opførelse og drift af infrastrukturprojekter i det pågældende land.«

Hvad sker der med projektet nu?

»Afrika er den første udrulningsregion, bl.a. fordi Afrika i dag har den laveste gennemsnitlige adgang til elektricitet per indbygger, samtidig med, at de har den højeste omkostning til elektricitetsgenerering – og exceptionelt gode uudnyttede vindenergiressourcer. Processen er fremskreden her, og alle aftaler vil være klare og underskrevne inden for de kommende måneder. Hvilke lande, der kommer i næste række, afhænger af investorer og lokale myndigheder i de lande, hvor løsningen kan få størst effekt. Lande som Etiopien, Tanzania, Vietnam, Indien, Pakistan og Nicaragua kunne f.eks. være potentiale områder, hvor Wind for Prosperity kan implementeres.«