Kæmper for at redde lukningstruet it-system til 106 millioner

Et ultimatum fra Folketinget gør tidspresset stort, men Domstolsstyrelsen håber alligevel at kunne redde lukningstruet it-system inden nytår. Rammerne er på plads, siger styrelsens it-direktør.

Trods alvorlige tekniske udfordringer satser Domsstolsstyrelsen nu alt på at få det stærkt forsinkede it-system Juridiske Fagsystemer (JFS) i luften. Det skriver Version2.

Det fortæller it-direktør i styrelsen, Jannie Hilsbo. Hun vurderer, at det er værd at give det et sidste skud i bøssen, før projektet lukkes helt og aldeles ned.

»Ellers kunne vi jo have stoppet projektet. Vi er nu gået ind i et meget intensivt forløb med leverandøren om, hvad der skal til for at teste platformen. Så der er et ønske fra begge parter om, at det skal lykkes. Men jeg er også klar over, at det er et højrisikoprojekt, vi sidder med,« siger Jannie Hilsbo til Version2.


 

Som Version2 kunne skrive mandag, har politikerne i Folketingets Finansudvalg givet Domstolsstyrelsen en frist til udgangen af året og et budget på fire millioner kroner til at få systemet sat i pilotdrift.

Overskrider pris og tidsplan

Ultimatummet falder efter en budgetoverskridelse på cirka 12 millioner kroner og et skred i tidsplanen på næsten tre år for den såkaldte fase 1 af systemet.

Lykkes det ikke at få det offentlige it-projekt på ret køl, bliver det lukket ned. Og dermed er anslået cirka 106 millioner kroner i hvert fald på papiret spildt på at udvikle systemet.

Problemerne med Juridiske Fagsystemer, som er et ESDH-system (Elektroniske Sags- og Dokumenthåndtering) til domstolene, er da heller ikke til at overse.

Software Improvement Group (SIG) gennemførte tidligere på året et teknisk review af platformen og havde blandt andet følgende at sige:

»JFS har udviklet sig til at være stor og kompleks i forhold til domstolenes behov, vil være forholdsmæssigt dyr at vedligeholde og kan give domstolene problemer med både drift og udvikling fremadrettet. Samtidig er platformen ikke tilstrækkeligt dokumenteret. SIG anbefaler, at systemplatformen ikke sættes i drift i sin nuværende form ud fra et TCO (Total Cost of Ownership)-perspektiv,« hedder det i reviewet.

Styrelsen har efterfølgende bedt eGov Consulting om at vurdere reviewet fra Software Improvement Group. eGov Consulting betegner konklusionerne i SIG-reviewet som 'solide'.

Jannie Hilsbo, er det realistisk at nå i mål med pilotprojektet under de betingelser, som politikerne har givet jer?

»Vores succeskriterie er at overholde tidsplanen, og det er primo 2014. Samtidig har vi en en helt fast pris på fire millioner kroner. Nu har vi har lavet en kontrakt med leverandøren, som beskriver det forretningsområde, der skal understøttes fra start til slut. Jeg synes, vi har det, der skal til. Vi har simpelthen rammerne på plads for, hvad der skal ske nu,« siger Jannie Hilsbo.

Ifølge it-direktøren har styrelsen og leverandøren Globeteam nu resten af året til at vise, at JFS-platformen kan understøtte det civile sagsområde fra start til slut. Det betyder, at systemet skal understøtte arbejdsgangene fra en sag modtages, til den er færdigbehandlet, og til at den måske ankes og ender i landsretten.

»Det bliver en håndbåret test, og derudover laver vi nogle stresstests og forskellige andre ting,« siger hun.

Efter at have nærlæst reviewet fra SIG samt blåstemplingen fra eGov Consulting har Domstolsstyrelsen dog indhentet en tredje, og bredere vurdering af risikoen ved projektet.

Det er sket gennem det såkaldte JFS-udvalg, der består af folk fra Domstolsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet og Justitsministeriet.

Så I er ikke nødvendigvis enige i den vurdering, SIG er kommet frem til? Hvorfor ikke?

»SIG har udført sit kommissorium fuldstændig, som vi bad om, men SIG har kigget på antal kodelinjer og lignende, altså et meget teknisk review, hvorfor vi har haft behov for at lave en bredere risikovurdering. Der kan være mange faktorer, der skal indgå, når man vurderer risikoen. Der er allerede brugt væsentlige midler på JFS. Det klart afgrænsede forløb, der ligger foran os, er afgørende for at træffe den rigtige beslutning om JFS` fremtid,« siger Jannie Hilsbo.

Ifølge reviewet fra SIG er koden altså meget komplekst opbygget og dårligt dokumenteret. Men derfor kan den måske godt genbruges, selvom det ikke lykkes at sætte JFS i pilotdrift, mener it-direktøren.

»Reviewet siger ikke, at koden ikke kan genbruges. Det siger, at koden er meget kompleks. Jeg har hørt udtryk som 'en meget akademisk kode',« siger Jannie Hilsbo.

Derfor mener hun heller ikke, at de tre års udvikling af JFS vil være helt tabt på gulvet, hvis redningsaktionen mislykkes:

»Skulle det her ikke lykkes, så er det intentionen at gå i et nyt udbud, og der er det planen at lade markedet vurdere værdien af koden,« siger Jannie Hilsbo.

Hvilken læring tager I videre med til fase 2, hvis fase 1 af JFS kommer i pilotdrift?

»Vi har lært, at hvis man bruger meget lang tid på at lave infrastruktur og først ret sent i forløbet får udviklet brugervendt funktionalitet, så finder man for sent ud af, om der er problemer. Og så kunne vi måske have brugt mere standardteknologi - det er jo et buzzword lige nu,« siger Jannie Hilsbo til Version2.

Deltag i debatten på Version2.dk