Kæmpebøde til revisor for dømt spekulant

Ejendomsmatadoren Kenneth Schwartz Thomsens tidligere revisor har fået den maksimale bøde i Revisornævnet, og den baner vej for en erstatningssag fra konkursboet.

Kenneth Schwartz Thomsen blev idømt fem års fængsel efter krakket i sin ejendomskoncern. Nu er hans revisor kritiseret og idømt bøder af Revisornævnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Carlsen

Hovedrengøringen oven på finanskrisen fortsætter, og Revisornævnet har været ude med den store fejekost og har idømt ejendomsmatadoren Kenneth Schwartz Thomsens revisor bøder på samlet 300.000 kroner.

Tidligere statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson fra det nu hedengangne IN-Revision har tre gange været indklaget for Revisornævnet for groft at overtræde god revisorskik. De to første gange udstak Revisornævnet bøder for først 125.000 kroner og 175.000 kroner. Tredje kendelse, som faldt i december 2013, gav nul kroner i bøde – men det skyldes udelukkende, at Revisornævnet maksimalt kan give 300.000 kroner i bøde.

Bjørn Bengtsson har blandt andet overtrådt revisorlovens uafhængighedsregler i forbindelse med sin egen ejendomshandel med Kenneth Schwartz Thomsen, som jo var hans kunde, og sagerne drejer sig alle om, at han har udført revisionsopgaver for et firma, som han selv havde interesser i.

Bjørn Bengtssons revisionsfirma IN-Revision, er ophørt med at eksistere som selvstændig virksomhed og er slået sammen med revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Bjørn Bengtsson har deponeret sin beskikkelse og arbejder ikke længere som revisor.

Bjørn Bengtsson har både været indklaget for Revisornævnet af Revisortilsynet og af konkursboet efter Kenneth Schwartz Thomsen, og kendelserne får kuratorerne til at vejre morgenluft i en erstatningssag, som allerede er anlagt mod Bjørn Bengtsson og IN-Revision med krav om 100 millioner kroner.

Allerede i 2012 stævnede kuratorerne i Kenneth Schwartz Thomsens krakkede koncerner Thorion Invest K/S og Europolitan K/S selskabernes revisor Bjørn Bengtsson og Kenneth Schwartz Thomsens far, Erik William Thomsen, som sad i bestyrelsen i sønnens selskab.

Men kuratorerne, Anne Birgitte Gammeljord, partner i Gorrissen Federspiel, og Boris Frederiksen, partner i Kammeradvokaten, bad siden retten om at sætte erstatningssagerne i bero, fordi de afventede resultatet af klagesagerne i Revisornævnet:

»Vi har en antagelse om, at Revisornævnet vil udtale kritik af IN-Revision,« sagde Anne Birgitte Gammeljord sidste år. Og det gjorde Revisornævnet altså.

Kuratoren vil ikke udtale sig yderligere om erstatningssagen, men skriver i en e-mail:

»Skriftvekslingen i erstatningssagen mod ledelse og revision i blandt andet Europolitan K/S under konkurs, som verserer for Københavns Byret, er nu genoptaget.«

Kendelsen fra Revisornævnet tænder et håb om, at de mange kreditorer i ruinen efter Kenneth Schwartz Thomsen kan få lidt af deres penge igen. Ikke færre end 485 kreditorer har anmeldt krav for i alt 2,1 milliarder kroner i konkursboet, hvor aktiverne beløber sig til bare 2,5 millioner kroner.

Kenneth Schwartz Thomsen blev i september 2013 idømt fem års fængsel og en bøde på 56 millioner kroner for blandt andet unddragelse af selskabsskat. Han har anket sin dom til Østre Landsret.

Tidligere statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson har ikke mange kommentarer til forløbet:

»Jeg prøver at få mit liv op at stå,« siger han.

Med hensyn til konkursboets mulighed for at få det nu nedlagte IN-Revisions forsikring til at dække et erstatningskrav siger Bjørn Bengtsson kort:

»Det må tiden vise.«

Ud over Kenneth Schwartz Thomsen har Bjørn Bengtsson og IN-Revision også haft en anden af Danmarks nu krakkede matadorer som kunde, nemlig Carsten Berger, som i 2010 gik ned med koncernen Rudersdal A/S. Carsten Berger var blandt andet kendt for sit store aktieopkøb i Mols-Linien, hvor han på et tidspunkt var bestyrelsesformand.