Kabinepersonales fagforening raser mod SAS

Efter strejken i SAS er 27 kabineansatte fortsat suspenderet, og det mener deres fagforening, CAU, er helt uacceptabelt. »Jeg håber virkelig, SAS snart kommer til fornuft,« lyder det fra CAU-næstformanden.

Foto: Christian Als. 334 aflyste fly blev konsekvensen, da SAS danske kabinepersonale i sidste weekend nedlagde arbejdet. Her et foto fra Københavns Lufthavn.
Læs mere
Fold sammen

Det skandinaviske luftfartsselskab kvitterede for sidste weekends strejke ved at suspendere 27 ansatte kabineansatte for deres rolle i den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Deres fagforening, CAU, kalder trækket et »ulovligt kollektivt kampskridt«.

Strejken blandt de danske kabineansatte resulterede i 334 aflyste flyvninger og kostede efter SAS' egen opgørelse luftfartsselskabet over 40 millioner kroner. Arbejdsnedlæggelsen var foranlediget af SAS-ledelsens planer om at flytte medarbejdere over i selskabet Cimber, som det er planen fremover skal stå for en stor del af indenrigsflyvningen i Danmark.

I den forbindelse blev de 27 suspenderet, da de i SAS-ledelsens optik på uacceptabel vis havde opildnet andre kabineansatte til at nedlægge arbejdet - med SAS' ord havde de »misbrugt deres ledelsesret«. Men nu mener CAU, at SAS-ledelsen skal komme videre og holde op med at straffe de pågældende medarbejdere.

»Nu er der gået over en uge siden, de første af vores medlemmer blev suspenderet. Vi har gang på gang bedt SAS om at fremlægge dokumentation, som kan berettige suspenderingerne, men vi har intet set,« siger CAUs næstformand Jean Pierre Schomburg i en meddelelse fredag og tilføjer:

»Derfor kan vi kun betragte, det som SAS har lavet som et kollektivt kampskridt overfor de 27 medlemmer.«

CAU får opbakning fra kabinepersonalets hovedforbund, FTF, der derfor har begæret et såkaldt fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor sagen kan blive taget op. Dukker SAS ikke op til mødet truer CAU med at trække SAS i arbejdsretten.

»Jeg håber virkelig, SAS snart kommer til fornuft, og tilbagekalder alle suspenderingerne,« siger Jean Pierre Schomburg og tilføjer:

»For det første skal SAS gøre det for de suspenderedes skyld, som gennem en uge ikke har vidst om, de er købt eller solgt. Men også fordi, at så længe de opretholder suspenderingerne, så skaber det en meget trykket stemning blandt alle kabineansatte.«

SAS har nu i mere end et halvt årti kæmpet med at få styr på sine finanser. Det i en tid, der både har været præget af afnationaliseringer, lavprisselskabernes indtog og en finanskrise. Der er af flere gange indgået aftaler med personalet om forringelser af deres arbejdsvilkår, og forholdet mellem ledelse og grupper af ansatte har længe været på nulpunktet.

Og meget tyder på, at der er nye besparelser på vej. Torsdag aflagde luftfartsselskabet kvartalsregnskab, og det viste et tremånedersunderskud på 836 mio. svenske kroner før skat. Det var markant værre end sidste år, men dog stadig mindre end ventet blandt analytikere.