Jyske Invest afviser kritik fra Finanstilsynet

Jyske Invest er uenig i den påtale som Finanstilsynet har givet banken i relation til det salgsmateriale, som blev anvendt ved lanceringen af Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer i oktober 2007.

- Vi er ikke enige i afgørelsen, hvori Finanstilsynet konkluderer, at salgsmaterialet ikke er afbalanceret i sin beskrivelse af produktet, dets egenskaber og de risici, der er forbundet med en investering i hedgeforeningens andele, og at vi derfor skulle have handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis, skriver banken blandt andet.

Envidere har banken bedt professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet dr. jur. Jesper Lau Hansen om at sammenligne salgsmaterialer fra tilsvarende hedgeforeninger i Danmark.

Hans vurdering er, at salgsmaterialet var markedskonformt og altså ikke adskilte sig fra materialer fra de øvrige foreninger, han undersøgte.

RB-Børsen