Jyske Bank strækker våben i dyr sag om investering

Sagen om mangelfuld rådgivning om et avanceret investeringsprodukt ender alligevel ikke i Højesteret i denne omgang. Jyske Bank har hævet sin anke og skal nu udbetale erstatning.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. Investorerne får ret - Jyske Bank har droppet anken i en af sagerne om erstatning efter den dårlige investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer.
Læs mere
Fold sammen
Højesteret kommer alligevel ikke til at tage stilling i sagen om Jyske Banks investeringsprodukt Jyske Invest Hedge Markedsneutral - obligationer (JIHMO). I hvert fald ikke i denne omgang.

Banken har opgivet at anke dommen fra landsretten og skal derfor udbetale erstatningen på 800.000 kroner til investoren, anpartsselskabet Dreamhaus. Det oplyser advokatfirmaet Advodan, der repræsenterer investorerne, i en pressemeddelelse fredag.

Dreamhaus fik i oktober 2011 medhold i, at Jyske Bank havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med salget af JIHMO, men sagen blev anket. Det er den anke, som nu er hævet.

»Det har været et meget langt forløb, og vi har brugt mange ressourcer på det. Vi var naturligvis lettede og glade, da vi vandt i Landsretten med tre enige dommeres afgørelse, men vi er nu endnu mere lykkelige for endelig at kunne afslutte sagen,« siger Flemming Nielsen fra Dreamhaus.

Sagen er én af flere vedrørende Jyske Banks rådgivning om investering i den berygtede hedgeforening, som kollapsede under finanskrisen, men den vurderes at kunne få betydning for udfaldet af de øvrige.

»En bank har et udvidet ansvar, når den introducerer et produkt over for sine kunder. Rådgivningen skal ydes individuelt, og banken kan ikke blot løse sit rådgivningsansvar ved at udlevere skriftligt materiale. Vi har dermed fået indskærpet, hvad der helt præcist ligger i bankens ansvar, og det giver forhåbentlig en større forbrugerbeskyttelse fremadrettet,« siger Peter Ølholm, advokat hos Advodan.

10.000 kunder investerede i 2007 i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, og de tabte op mod 800 millioner kroner ud af den investerede milliard på trods af, at JIHMO blev markedsført som et lavrisikoprodukt.

Der verserer derfor andre sager end den, som Dreamhaus nu har fået endegyldigt ret i:

I september 2012 indgik Forbrugerombudsmanden sammen med den såkaldte Investorforening en aftale med Jyske Bank om udbetaling af kompensation til investorer, der har lidt tab på deres investering. Aftalen gjaldt dog kun de 1.100 investorer, der var en del af gruppesøgsmålet eller havde gjort anskrig. De 1.100 kunne få udbetalt 80 procent af deres tab i erstatning, men to investorer takkede nej og har i stedet anlagt sag ved Vestre Landsret.

Den sag forsøgte Jyske Bank uden held at få udsat med henvisning til, at de har stævnet Finanstilsynet for at få en stærkt belastende påtale kendt ugyldig. I påtalen peger Finanstilsynet på, at Jyske Bank ikke levede op til sine forpligtelser, da banken solgte JIHMO.

Det er i lyset af sagen mod Finanstilsynet, at Jyske Bank har valgt at hæve anken, oplyser juridisk direktør Peter Stig Hansen til Berlingske Business.

»At vi har hævet anken skal ses i en større sammenhæng. Vi har anlagt sag mod Finanstilsynet for at få prøvet en belastende påtale. Den sag vil vi gerne fremme og gøre til den primære, og vi satser på den sag ved Landsretten,« siger Peter Stig Hansen.

Han oplyser, at Jyske Bank har lavet tilstrækkeligt med hensættelser til hele sagskomplekset omkring JIHMO herunder erstatningen, der nu skal udbetales til Dreamhaus.