Jyske Bank ser bedre tider

Forbedringen af Jyske Banks resultat er kommet for at blive, konstaterer bankens administrerende direktør, Anders Dam.

Foto: Kristian Sæderup/Scanpix. Administrerende direktør i Jyske Bank, Anders Dam.
Læs mere
Fold sammen
Bag dagens opjustering af Jyske Banks resultatforventninger ligger flere forhold af mere permanent karakter, forklarer bankens administrerende direktør Anders Dam.

"Rentemarginalen er øget, og så handler de private med værdipapirer, så der er rimelig gode vilkår for at drive bankvirksomhed i øjeblikket," siger Anders Dam.

Jyske Bank venter nu en basisindtjening før nedskrivninger på 2,7 milliarder kroner, hvilket er 300 millioner kroner mere end tidligere ventet.

Tab og hensættelser falder
Udviklingen i Jyske Banks tab og hensættelser på udlån - de såkaldte nedskrivninger - peger også i retning af bedre tider.

"Vi er glade for, at nedskrivningerne falder. Vi kan se, at de følger udviklingen i dansk økonomi tæt. Første kvartal var dårligt, og i andet kvartal så vi så en forbedring. Derfor er vi fortrøstningsfulde, og det passer meget godt med det, vi tidligere havde ventet," siger Anders Dam.

Jyske Bank nedskrev i første kvartal værdien af sine udlån med 649 millioner kroner, mens udlånene blot blev 377 millioner kroner mindre værd i andet kvartal. Anders Dam vurderer, at der er tale om en tendens, så nedskrivninger vil forsætter med at falde, dog ikke med samme fart.

Gyldne tider for handel
Bag opjusteringen på 300 millioner kroner ligger omkostninger af engangskarakter, som er blevet 100 millioner kroner lavere end budgetteret. De resterende 200 millioner kroner stammer fra selve bankdriften, som Anders Dam vurderer er mere permanent forbedret.

"Det skyldes i høj grad rentemarginalen, som vi næppe er den eneste bank, der har øget, og så har handelsindtægterne også betydning," siger Anders Dam.

Det er velkendt, at bankerne generelt har gyldne tider for deres handelsindtægter. De har blandt andet presset prisen op, når virksomhederne skal afdække deres valuta- og renterisici, og der har også været gode forretningsmuligheder i den lave rente.

"I betragtning af vores størrelse, så har vi uforholdsmæssigt store handelsindtægter, men de er dog faldet i andet kvartal," siger Anders Dam.

Handelsindtægterne betegnes typisk som indtægter af lavere kvalitet, da de svinger meget og derfor ikke er til at regne med.

Udlån steget markant
Det glæder især Anders Dam, at bankens udlån er steget med 1,5 mililarder kroner i juni sammenlignet med maj.

"Udlånet er faldet siden fjerde kvartal, så det er første gang i lang tid, at vi ser en stigning. Den er i øvrigt bredt fordelt blandt vores kunder, så der ligger ingen særlige forhold bag," siger Anders Dam.

Under hele finanskrisen har Anders Dam gentagne gange fastslået, at Jyske Bank ikke kan se nogen kreditklemme, hvor virksomhederne ikke kan få de lån, de skal bruge. Virksomhedernes investeringsprojekter har bare ikke været kreditværdige, lød argumentet.

Kreditklemme eller ej, så hører Jyske Bank til i gruppen af banker, der har søgt om statslån i Bankpakke II. Banken har søgt om 3,1 milliardkroner, selv om den allerede opfylder regeringens betingelser for at være en velpolstret bank.

Anders Dam oplyser, at den endnu ikke har fået svar på sin ansøgning, men den har først bedt om at få pengene til udbetaling til årsskiftet.