Jyske Bank scorer 3,1 milliarder - forgylder aktionærer med pengeregn

Aktionærer i Jyske Bank kan se frem til en ekstra gevinst, efter at banken har fremlagt et milliardresultat for 2016.

Foto: Henning Bagger. Tirsdag: Aktionærer i Jyske Bank kan se frem til en ekstra gevinst, efter at banken har fremlagt et milliardoverskud for 2016.
Læs mere
Fold sammen

Landets trejdestørste bank, Jyske Bank, tjente 3,1 milliarder kr. efter skat i 2016. Det er en stigning på 26 pct. i forhold til året før, hvor resultatet lød på knap 2,5 milliarder kr. efter skat.

Det viser bankens årsregnskab for 2016.

Rekordresultatet betyder, at Jyske Bank udbetaler et udbytte på 5,25 kr. pr. aktie. Samtidig søsætter banken et tilbagekøbsprogram af egne aktier for en modværdi af op til 500 mio. kr. i perioden 1. marts til og med 29. september 2017.

Sidste år lød udbyttet også på 5,25 kr. pr. aktie, men til gengæld gennemførte banken et aktietilbagekøbsprogram, der var 250 mio. kr. højere.

»Jyske Bank opnåede en forrentning af egenkapitalen efter skat på 10,3 pct. i 2016. Resultatet afspejler en forbedring af resultatet før skat i realkreditaktiviteter på 45 pct., en fremgang i bankaktiviteter på 15 pct. og et stort set uændret resultat før skat i leasingaktiviteter. Koncernens balance er steget 8 pct.,« siger Jyske Banks topchef, Anders Dam, som fastholder målsætningen om en egenkapitalforretning på 8-12 pct. efter skat.

Stigende indtægter fra bidragssatser

Jyske Bank solgte i 2016 boliglån for ca. 80 milliarder kr. og pr. dags dato ca. 83 milliarder kr. Det afspejler sig i årsregnskabet for 2016, hvor Jyske Bank har bogført 1.785 mio. kr. i bidragsindtægter. I 2015 udgjorde bidragsindtægterne 1.687 mio. kr.

For 2017 forventes indbetalingen til bidrags- og ydelsesbaserede pensionsordninger at udgøre 294 mio. kr., oplyser banken.

I årsregnskabet fremhæver Jyske Bank, at de fleste udbydere har hævet bidragssatserne i foråret 2016. »En undtagelse herfra er BRFkredit,« skriver banken. Det fremgår dog ikke umiddelbart, om banken har planer om bidragsforhøjelser i fremtiden.

Faldende rente- og gebyrindtægter

Jyske Banks samlede udlån er steget med 26,2 milliarder kr., og dermed har banken samlet set udlån for 422,4 milliarder kr.

Til gengæld er Jyske Banks nettorenteindtægter faldet fra knap 5,9 milliarder kr. til 5,7 milliarder kroner, mens gebyr- og provisionsindtægterne også har taget et dyk fra 1,8 milliarder kr. til 1,5 milliarder kr.

Positivt for Jyske Bank er det dog, at kreditkvaliteten af koncernes porteføljer af såvel privat- som erhvervskunder er blevet forbedret i 2016.

»Det har medført en netto tilbageførsel af nedskrivninger på 149 mio. kr. Udviklingen i landbruget har også betydet en netto tilbageførsel af nedskrivninger i 4. kvartal, mens der for øvrige kunder er sket en netto tilbageførsel af nedskrivninger seks kvartaler i træk. Koncernens kreditpolitik, de lave renter, den høje og stigende beskæftigelse, reallønsfremgang og en moderat vækst i Danmark understøtter alle en fortsat stabil udvikling i kreditkvaliteten,« siger Anders Dam.