Jyske Bank overtager Sparekassen Lolland

Finanstilsynet har pålagt Sparekassen Lolland så store nedskrivninger, at den må lade sig overtage. Aktionærerne og långivere mister alle deres penge.

Pensionsopsparingen for ansatte i finanssektoren lider hårdt under tab i danske banker. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard
Jyske Bank overtager Sparekassen Lolland inklusive alle bankaktiviteter, herunder kunder, medarbejdere og filialer, oplyser de to banker i meddelelser til fondsbørsen sent fredag aften.

Jyske Bank overtager alle aktiver og forpligtelser, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital. Dermed bliver der ingen penge til aktionærer, stillere af hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital.Krakket i den lollandske sparekasse kommer efter, at Finanstilsynet efter en inspektion påbegyndt i november har stillet skrappe krav til yderligere nedskrivninger, så egenkapitalen helt forsvinder. Sparekassen Lollands markedsværdi var inden krakket på 81 millioner kroner fordelt på 12 millioner aktier.

Bestyrelsesformand Hans Jacob Petersen kalder det "dybt beklageligt, utilfredsstillende og ærgerligt", at der ikke bliver penge til aktionærerne og långiverne, men han er fortrøstningsfuld ved, at det lokale pengeinstitut går et nyt liv i møde:

”Finanstilsynets konklusioner bygger på en omfattende gennemgang af bankens kreditter. Konklusionerne har desværre været negative for Spar Lolland, og i det lys er jeg tilfreds med den aftale, vi har indgået med Jyske Bank. Med denne aftale overgår Spar Lolland til en stabil bank, der vil videreføre bankens lokale forankring," siger Hans Jacob Petersen.

Overtagelsen omfatter alle 45.000 kunder i Sparekassen Lollands afdelinger og 70.000 kunder i FinansNetbanken. Balancen er på 12,9 milliarder kroner - udlånet udgør 7,1 milliarder kroner og indlån  9,7 milliarder kroner.Finanstilsynet indledte en ordinær undersøgelse i november 2012, og på den baggrund har tilsynet i dag påbudt sparekassen at foretage yderligere nedskrivninger for mindst 289 millioner kroner og fastsat et øget individuelt solvenskrav på 12,26 procent. Sparekassens faktiske solvens var på blot 7,35 procent efter nedskrivningerne. Tilsynet gav en frist til på søndag til at nå en solvens på 8 procent og indtil 1. april til at nå op på de 12,26 procent.

Ledelsen har derefter forsøgt at sikre kapital til fortsat drift, men det er altså ikke lykkedes. Sparekassen Lolland indgiver officielt konkursbegæring mandag morgen.

Sparekassen Lollands afdelinger og FinansNetbanken holder åbent som normalt, kunderne bliver betjent på sædvanlig vis, og alle medarbejdere bliver overtaget af Jyske Bank, skriver bankerne.