Jyske Bank overrasker analytikerne

Basisindtjeningen hos Jyske Bank steg i første halvår til 1271 mio. kr. fra 1056 mio. kr. i samme periode sidste år.

Analytikere adspurgt af RB-Børsen havde forudset en basisindtjening på 1154 mio. kr. Overskuddet før skat er samtidig faldet med 134 mio. kr. til 1,2 mia. kr., mens der var ventet et overskud på 1251 mio. kr. Bag tallet ligger en stigning i nettorenteindtægterne på godt 11 pct. til 1,6 mia. kr. og i gebyrer og provisioner på knap 1 pct. til 824 mio. kr. Kursreguleringerne gav en gevinst på 256 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til første halvår 2006. Jyske Bank opjusterer i forbindelse med halvårsregnskabet sine forventninger til resultatet i hele 2007. Herefter venter ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger på 2,1-2,3 mia. kr. De tidligere forventninger lød på en basisindtjening før nedskrivninger "på niveau med eller over sidste års niveau". Det vil sige et beløb over 1925 mio. kr.

RB-Børsen