Jyske Bank kommer jævnt ud af første kvartal

Jyske Bank kom ud af første kvartal af 2016 med et overskud før skat på 478 mio. kr. Det er ottende kvartal, efter at banken fusionerede med BRF. I samme kvartal sidste år havde selskabet et overskud før skat på 502 mio. kr.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jyske Bank leverer et overskud i årets tre første måneder på niveau med samme kvartal sidste år. Øgede nedskrivninger på landbrugskunder holder indtjeningen nede, mens toplinjen er ramt af de lave renter og mindre handelsaktivitet end i samme kvartal sidste år.

Det viser regnskabet fra Silkeborg-banken.

Jyske Bank kom ud af første kvartal af 2016 med et overskud før skat på 478 mio. kr. Det er ottende kvartal, efter at banken fusionerede med BRF. I samme kvartal sidste år havde selskabet et overskud før skat på 502 mio. kr.

Jyske Bank leverede i kvartalet nettorenteindtægter på 1437 mio. kr. mod 1440 mio. kr. i samme kvartal året før.

- Netto renteindtægterne fra den fortsatte vækst i boligudlån opvejer delvist presset fra det lave renteniveau, faldende rentemarginaler drevet af den konkurrencemæssige situation og den begrænsede efterspørgsel efter traditionelle bankudlån, fremhæver banken.

Gebyrer og provisionsindtægter ramte 324 mio. kr. mod 617 i første kvartal 2015.

- Forskellen kan primært henføres til, at der i første kvartal 2015 var en gunstig udvikling på de finansielle markeder, der resulterede i store afkastafhængige gebyrer. Samtidig var der stor omlægningsaktivitet i BRFkredit, forklarer banken i regnskabet.

Kursreguleringsposten var 223 mio. kr. i første kvartal i år mod negativ med 150 mio. kr. i samme kvartal året før.

- De faldende markedsrenter i første kvartal 2016 har haft en negativ påvirkning på 227 mio. kr. på kunders forretninger vedrørende rentesikring. Modsat har forbedring af kreditkvaliteten på kunderne haft en positiv effekt på 363 mio. kr. Nettoeffekten af kunders forretninger vedrørende rentesikring er således 136 mio. kr. i første kvartal 2016 mod en negativ påvirkning på 299 mio. kr. i samme periode sidste år, oplyses det.

Bankens basisresultat før nedskrivninger blev 795 mio. kr. mod 640 mio. kr. i samme periode året før.

LANDBRUG HOLDER NEDSKRIVNINGER NEDE

Nedskrivningerne endte på 172 mio. kr. mod 327 mio. kr.

Denne post er påvirket af modsat rettede forhold. Generelt oplever både erhvervs- og privatkunder en bedring, mens situationen for mange landbrugskunder fortsat forværres.

- På landbrugsengagementer er der således konstateret tab og et fortsat behov for at foretage såvel betydelige individuelle nedskrivninger som supplerende reservationer ud fra ledelsesmæssige skøn, anfører Jyske Bank.

De driftsmæssige nedskrivninger på udlån vedrørende landbrug er på 228 mio. kr. Justeres for landbrug ville de driftsmæssige nedskrivninger have udgjort en tilbageførsel på 56 mio. kr.

Aktionærerne i banken kan glæde sig over et nettooverskud på 384 mio. kr. mod et overskud på 393 mio. kr. året før.