Jyske Bank holder skansen trods svære markedsvilkår

Mens konkurrenterne skuffer på stribe, lander Jyske Bank et resultat før skat på 771 mio. kroner i årets første kvartal, hvilket er en smule højere i forhold til samme kvartal året før.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Jyske Bank kommer ud af årets første kvartal med et resultat før skat på 771 mio. kroner. Det er otte mio. kroner mere i forhold til samme kvartal året før.

Det fremgår af bankens regnskab for første kvartal onsdag morgen.

Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,2 pct. p.a. før skat mod 9,3 pct. p.a. i tilsvarende periode i 2018, hvilket er i overensstemmelse med Jyske Banks mål, bemærker topchef Anders Dam i regnskabet.

Af kvartalsrapporten fremgår det også, at det igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 500 mio. kroner, således at det nu udgår en mia. kroner.

Basisresultatet udgør 782 mio. kroner mod 356 mio. kroner i første kvartal 2018. Det skyldes især, at nedskrivningerne var markant lavere end året før. I første kvartal 2019 var der udgiftsført 308 mio. kroner i nedskrivninger, hvoraf 407 mio. kroner vedrørte afledte effekter af nedskrivningsregler IFRS 9.

»De seneste kvartaler har det været sædvanen, at Jyske Bank har skuffet og leveret en egenkapitalforrentning væsentlig under konkurrenternes. Det billede er vendt. Mens konkurrenter som Danske Bank, Sydbank og Nordea har leveret meget skuffende regnskaber, holder Jyske Bank skansen,« skriver Nordnets investeringsøkonom Per Hansen i en kommentar.

Renteindtægter ned, omkostninger op

Det negative rentemiljø kombineret med en skarpere konkurrence i den finansielle sektor presser samtlige danske banker. For Jyske Banks vedkommende udgør nettorenteindtægterne 1.324 mio. kroner mod 1.407 mio. kroner i første kvartal 2018. Det svarer til en nedgang på seks pct., mens gebyr- og provisionsindtægter falder med otte pct.

Samtidig stiger basisomkostningerne med en pct. til 1.285 mio. kroner fra 1.272 mio. kroner i samme periode i 2018. Omkostningerne til medarbejdere falder dog med to pct. i forhold til første kvartal 2018 som følge af et lavere medarbejderantal. I Jyske Bank er der nu 3.684 heltidsmedarbejdere.

»Modsat udviser IT-omkostninger en stigning på ti pct. fra 315 mio. kroner til 348 mio. kroner, hvoraf ca. halvdelen kan henføres til IT-udviklingsomkostninger relateret til kapitalmarkedsaktiviteter på Bankdata. Med start i tredje kvartal 2018 aktiveres og udgiftsføres disse udviklingsomkostninger over forventeligt fem år,« skriver Jyske Bank.

Faldende bidragsbetalinger

Det er i dag fem år siden, at Jyske Bank afholdt den sidste ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med sammenlægningen mellem Jyske Bank og realkreditsintituttet BRFkredit (nu Jyske Realkredit).

»Sammenlægningen har skabt en samlet vækst i realkreditudlån i koncernen på mere end 130 mia. kroner, og markedsandelen for realkreditudlån er gået fra 6,1 pct. til 10,6 pct. på privatområdet, fra 11 pct. til 14,1 pct. på erhvervsområdet og fra 26 pct. til 27,5 pct. på finansiering af alment byggeri,« udtaler Anders Dam.

På det seneste har kunderne i stor stil udnyttet de lave lånerenter og fald i de gennemsnitlige bidragssatser på lånprodukter med længere rentebinding, hvilket betyder, at kundernes betaling af bidragsmarginaler til Jyske Realkredit i gennemsnit er faldende. Derudover bemærker banken, at kundernes faldende bidragsbetalinger også hænger naturligt sammen med den positive udvikling i ejendomspriser, store opsparingslyst og den aktuelt stabile konjunkturudvikling.