Jyske Bank har tjent over 2 milliarder i årets første ni måneder

Landets tredjestørste bank, Jyske Bank, forbedrer resultatet markant for årets første ni måneder i forhold til sidste år. Samtidig sender banken 500 mio. kr. af sted til aktionærerne.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jyske Bank løfter sit resultat efter skat med 449 mio. kr. til knap 2,4 mia. kr. i årets første ni måneder.

Samtidig forkæler Silkeborg-banken aktionærerne i form af et udbytte på 5,85 kr. pr. aktie svarende til cirka 500 mio. kr.

Det fremgår af bankens regnskab for tredje kvartal af 2017, der er offentliggjort onsdag morgen.

»Bankens resultat er primært opnået ved stigende gebyrer og stigende bankboligudlån, der har understøttet en stabil nettorenteindtjening. Hertil kommer en tilbageførsel af nedskrivninger og en vækst i beholdningsresultatet,« siger Jyske Banks topchef, Anders Dam, i forbindelse med regnskabet.

Gebyrindtjeningen vokser til rekordhøjder

Konkret lander nettorenteindtægterne på i alt 4.137 mia. kr. i årets første tre kvartaler mod 4.291 mia. kr. i samme periode året før. Særligt gebyrer og provsioner skæpper godt i kassen for Jyske Bank, som stiger fra 1.030 mia. kr. til 1.303 mia. kr.

Nedskrivningerne i Jyske Bank falder markant, og banken kan nu tilbageføre nedskrivninger for 314 mio. kr. Sidste år måtte banken omvendt nedskrive for 144 mio. kr. i årets første ni måneder.

Resultatet forrenter primoegenkapitalen med 9,8 procent p.a. Banken fastholder således sin målsætning om en egenkapitaforretning på 8-12 pct.

Nærmer sig mål for salg af boliglån

Jyske Bank har nu solgt boliglån for cirka 93 mia. kr. mod 79,5 mia. kr. ved udgangen af 2016. Forventningen for 2017 er uændret en vækst i nye boliglån på 10-15 mia. kr. Målsætningen er ligeledes uændret, således Jyske Bank fortsat venter at have solgt boliglån for 100 mia. kr. inden udgangen af første halvår 2018.

»Udviklingen er understøttet af det seneste tiltag, der tilbyder ens boliglånspriser til del- og helkunder. Det har indtil nu medført en stigning i antal bestilte vurderinger pr. dag på 30-40 pct. Jyske Bank forventer derfor at fastholde en højere vækst end markedet i såvel 2017 som 2018,« siger Anders Dam.

Realkreditudlån udgør 303 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2017 svarende til en stigning på 26 mia. kr. sammenholdt med ultimo 2016. Hertil udgør bidragsindtægter 1.400 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 mod 1.329 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.

Stor forespørgsel på Apple Pay

Tirsdag valgte Jyske Bank og Nordea at give deres kunder adgang til betaling med Apple Pay. I den forbindelse afslørede Anders Dam på Twitter, at cirka 500 Jyske Bank-kunder hver time koblede sig på Apple Pay.

»Som meddelt i går tilbydes Jyske Banks kunder med Visa-kort nu Apple Pay. Banken har fået mange forespørgsler fra kunderne, siden Apple Pay blev introduceret flere steder i udlandet, og derfor forventer vi en hurtig udbredelse og anvendelse af denne mobilbetalingsløsning blandt vores kunder,« oplyser Anders Dam dagen efter lanceringen.