Jyske Bank har et forklaringsproblem

Lad det være sagt med det samme; Jyske Bank har et ganske alvorligt forklaringsproblem i kølvandet på DRs udsendelse om påstået medvirken til skatteflugt. Det foreløbige modangreb, nemlig politianmeldelsen af DR for at bruge skjult kamera – i Schweiz – er ikke overbevisende.

Jens Christian Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

I den tredje af fire udsendelser om danske rådgiveres aktive medvirken til skatteflugt, som blev sendt mandag aften, blev Jyske Bank angrebet for fra deres udenlandske filialer at medvirke til skatteflugt.

Det er uklart, om rådgivningen fra Jyske Bank er uden for eller inden for de juridiske spilleregler, men som landets tredjestørste bank har Jyske Bank, som bekender sig til sit samfundsansvar (jfr. bankens egen Redegørelse om Samfundsansvar 2012), ud over et helt konkret juridisk ansvar også et moralsk og etisk ansvar at forholde sig til.

Jyske Banks ledelse med bestyrelsen og direktionen må forholde sig til, hvor langt Jyske Bank i grunden vil gå, og hvad det er for et image, Jyske Bank vil forbindes med. Og ja, her er det Jyske Bank, der har byrden med at overbevise omverdenen om, at også filialerne og medarbejderne uden for landets grænser kan leve op til det image, banken markedsfører sig med i Danmark.

Det er såre naturligt, at Jyske Banks finansielle rådgivning, både i Danmark og på tværs af landegrænser, også inddrager skatte-aspektet. Og i den udstrækning, Jyske Bank føler sig godt nok klædt på (hvad banken angiveligt gør i dette tilfælde) til at gå ind med aktive skatteråd, er det også såre naturligt, at der sker skatteoptimering, altså det, at man tilrettelægger sig på en måde, så man ikke betaler mere i skat end højst nødvendigt – selvfølgelig inden for lovgivningens rammer.

Præcis som alle vi private danskere gør det, nemlig ved at tilrettelægge os med lån og opsparing på en måde, så skatten reduceres. Skat er en omkostning for virksomheder såvel som for private danskere. Men der er en til tider hårfin balance mellem skatteoptimering og skattefusk.

Det er en skelnen, som en professionel virksomhed som Jyske Bank må formodes at kunne håndtere. I DR-udsendelsen kommer man dog som seer i tvivl.

Det er ikke nyt, at emnet skatteflugt – herunder hjælp og rådgivning til skatteflugt – er kommet på dagsordenen. Det er et emne, som har været på dagsordenen i årtier, uden at der reelt er sket noget, og i takt med den stigende globalisering og de fortsat mange skattelylande er problemet bare blevet større og større.

Det nye er, at de mest magtfulde statsledere over hele verden har rykket skat og manglende skattebetaling helt op blandt de vigtigste punkter på den globale dagsorden. Set i det lys rammer DR-udsendelsen lige lukt ned i et af de absolut hotteste globale emner lige nu. DR på sin side har svækket sin historie ved dels at benytte skjult kamera, dels ved at skarpklippe 11 timers råbånd ned til ti minutters konkret TV. Det ville klæde DR at lægge disse råbånd frem, og med en accept fra Jyske Banks side ville det kunne ske uden at bryde hensynet til kildebeskyttelsen. Men ser man udsendelsen igennem, er det dog meget svært at se, at Jyske Bank-manden ikke har travlt med direkte og indirekte at komme med gode råd til, hvordan skatten kan elimineres.

Set udefra kan man undre sig over, at de mange skattelylande verden over er så voldsomt overplastrede med banker, og der er god grund til spørge, hvad der foregår inde bag de mægtige søjler. Det meste af det, der foregår bag disse bankmure i skattelylande, kan givetvis fint tåle dagens lys, men når man ser på det enorme, internationale pres, der har været på blandt andet den schwei-ziske bankhemmelighed (og angriberen her er det kapitalistiske USA), så må man formode, at ikke alle aktiviteterne i banker i skattelylande tåler dagens lys.

Det er her, Jyske Bank og Jyske Banks samfundsansvar som en stor og ansvarlig virksomhed kommer ind i billedet. Hvis Jyske Bank bliver angrebet i en konkret sag, må den forsvare sig, om nødvendigt ved domstolene. Fair nok. Men Jyske Bank har derudover et samfundsansvar med at overbevise sin omverden om, at den driver en ordentlig og redelig forretning. Ikke bare i Silkeborg og omegn, men også i Gibraltar, i Schweiz og i de andre udenlandske enheder. Bankhemmelighed eller ikke bankhemmelighed i de pågældende lande.

En sag som den, Jyske Bank nu er kastet ud i, giver yderligere næring til mistilliden fra den almindelige dansker, som betaler sin skat, om, at er man bare rig nok, kan man hos alt for villige skatterådgivere købe sig til store skatterabatter. Det er ødelæggende og undergravende for borgernes opbakning og tillid til skattesystemet. Uanset hvad man så synes om skatteniveauet i Danmark.

Jyske Bank har besluttet at tage kampen op og fuldt ud forsvare den rådgivning, bankens mand i Schweiz er kommet med. Det vil give god mening for DR at udlevere de 11 timers råbånd, men det er svært at tro på, at essensen af rådgivningen fra Jyske Bank i Schweiz efterlader et andet indtryk end det TV-udsendelsen efterlod.