Jyske Bank fik halvårsoverskud på 278 mio. kr.

Jyske Bank kom ud af årets første seks måneder med et overskud før skat på 278 mio. kr. mod et plus på 1054 mio. kr. i samme periode året før.

Foto: Brian Bergmann.
Læs mere
Fold sammen
Det viser de foreløbige regnskabstal for koncernen. Der har været fremgang i indtjeningen i andet kvartal, idet der i årets første kvartal var et underskud før skat på 67 mio. kr.

"Resultat før skat og bidrag til Det Private Beredskab er i 2. kvartal på 546 mio. kr. mod 27 mio. kr. i 1. kvartal 2009," oplyser banken i forbindelse med en opjustering af 2009-forventningerne forud for halvårsregnskabet.

Banken har i 2. kvartal bidraget til Det Private Beredskab med 201 mio. kr. mod 94 mio. kr. i 1. kvartal. Siden oktober 2008 har banken i alt udgiftsført 526 mio. kr. til Det Private Beredskab.

Samlet har der i 1. halvår været nedskrivninger på udlån mv. under basisindtjening på 1026 mio. kr.

Basisindtjening før nedskrivninger på udlån m.v. blev på 1447 mio. kr. i 1. halvår, mens beholdningsindtjeningen landede på 152 mio. kr.

Bankens solvens var ved udgangen af juni på 14,0 pct. - heraf kernekapital på 12,2 pct. Ultimo 2008 var solvensen 12,7 pct., heraf kernekapital 11,0 pct. Jyske Bank har et likvidt beredskab på 46,7 mia. kr.

RB-Børsen