Jutlander Bank får stribevis af påbud og tvinges til nedskrivninger

Finanstilsynet har været på inspektion hos Jutlander Bank i Østjylland. Det gik ikke så godt. Banken har fået mere end 11 påbud, herunder påbud om at nedskrive ekstra på både udlån og de ejendomme, banken ejer.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Ørerne må være røde hos ledelsen af Jutlander Bank, der blev stiftet i begyndelsen af 2014 som en fusion mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro.

Finanstilsynet har nemlig været på inspektion i banken i januar til april i år, og der er tilsyneladende ingen ende på de påbud banken har fået. Samtidig er den blevet tvunget til at nedskrive med et større millionbeløb på dårlige udlån og værdien af bankens egne ejendomme.

Det fremgår af en redegørelse om inspektionen, som Finanstilsynet netop har udsendt.

Banken, der primært betjener kunder i kommunerne Vesthimmerland, Mariagerfjord, Fjerritselv, Randers, Aalborg og Aarhus, er ifølge Finanstilsynet er mere eksponeret end gennemsnittet over for risikofyldte brancher som ejendomme og landbrug. Og det kan ses på udlånene.

”En gennemgang af de 33 største udlån, af 365 udlån udtaget ved stikprøve og af alle lån til bestyrelse og direktion viste, at banken kun har få udlån med normal god bonitet blandt de store lån. Boniteten i de øvrige udlån er også svag,” konstaterer Finanstilsynet, som også noterer, at banken har finansieret mange ubebyggede grunde og grundstykker, som ikke genererer indtjening til kreditor, i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Finanstilsynet har på den baggrund opgjort, at der er brug for mernedskrivninger på lånene på 26,2 mio. kr.

Samtidig har Finanstilsynet gennemgået en række af bankens egne ejendomme, og fundet, at ejendommenes værdi er overvurderet. Det samlet nedskrivningsbehov på ejendommene er på 60,1 mio. kr. i forhold til den bogførte værdi.

Jutlander Bank har på den baggrund fået påbud om at foretage de fundne nedskrivninger.

Men her stopper påbuddene ikke. Skal man tro Finanstilsynet lever kreditområdet, bestyrelsens forretningsorden, riskofunktionen og likviditetsstyringen ikke op til standarderne i bankverdenen, ligesom der er for få ressourcer i bankens investeringsafdeling.

I alt har banken fået mere end ti yderligere påbud fra Finanstilsynet, blandt andet om at redegøre for, hvordan banken vil styrke kreditområdet, og om en række ændringer og styrkelser af forskellige styrings- og kontrolfunktioner i banken.

Trods den hårde medfart ved Finanstilsynets inspektion er banken ikke umiddelbart i økonomiske vanskeligheder. Ved udgangen af marts i år var bankens solvensbehov opgjort til 10,6 pct., men Finanstilsynet vurderede efter sin inspektion, at det ikke var nok til at afdække bankens risici. Banken har siden øget sit solvensbehov til 11,2 pct., hvilket Finanstilsynet mener er nok. Bankens faktisk solvens per 31. marts i år er dog helt oppe på 14,3 pct. efter at banken har foretaget de nedskrivninger, som Finanstilsynet har krævet.