JP/Politiken-boss: »Selv ikke et tilbud om at holde annoncepriserne i ro kunne tilfredsstille Konkurrencestyrelsen«

JP/Politikens Hus kæmpede til det sidste for at få lov at gennemføre en fusion med Børsen, men står tilbage med en stort set ubrugelig minoritetspost. Planer om tættere samarbejde og om at sammenlægge blandt andet kundedatabaser kan ikke gennemføres.

Stig Kirk Ørskov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Liliendahl

Humøret fejler ikke noget hos JP/Politikens adm. direktør Stig Ørskov, men han har alligevel svært ved at skjule sin skuffelse og frustration over, at han alligevel ikke kan købe Dagbladet Børsen for 800 millioner kr. som planlagt.

Konkurrencestyrelsen har sat foden ned, efter det styrelsen kalder nogle af de mest omfattende markedsundersøgelser og beregninger i en dansk fusionssag.

I stedet har mediehuset for 400 millioner kr. købt sig ind i Børsen som minoritetsaktionær med 49,9 pct. af aktierne, mens Bonnier beholder kontrollen over de sidste 51,1 pct.

»Vi diskuterede til det sidste forskellige muligheder med Konkurrencestyrelsen for at imødekomme betænkelighederne. Vi har helt konkret tilbudt at holde annoncepriserne i ro. Men det var ikke engang nok for Konkurrencestyrelsen. Så er der ikke så meget at gøre,« siger Stig Ørskov.

Konsekvensen er, at JP/Politikens Hus nu står med en minoritetspost, som reelt sætter mediehuset uden for indflydelse, og umuliggør de konsolideringsplaner, som var i støbeskeen.

»Som minoritetsaktionær er vi fuldstændig afskåret fra at gennemføre nogle af de planer vi havde, f.eks. at konsolidere Børsens og JP/Politikens Hus' kundedatabaser. Der bliver ingen sammenlægninger,« siger Stig Ørskov.

JP/Politikens Hus har hele tiden argumenteret for, at Facebook og Google skal betragtes som en del af det danske annoncemarked, og at en fusion med Børsen derfor på papiret ikke kommer til at rykke de store på det danske mediemarked.

Men Konkurrencestyrelsen er lodret uenig.

»Arbejdet med markedsafgrænsning tog blandt andet afsæt i, at Facebook og Google ikke selv producereer nyhedsindhold, men alene udstiller andres bearbejdede nyheder,« skriver Konkurrencestyrelsen i en pressemeddelelse og henviser blandt andet til sammenlignelige sager på EU-plan, hvor myndighederne er nået frem til det samme.

Stig Ørskov forudsiger, at Konkurrencestyrelsen hen ad vejen bliver nødt til at ændre sin opfattelse.

Ifølge ham har Google og Facebook inden for de sidste ti år overtaget en tredjedel af det danske annoncemarked og står i dag for en voksende del af det danske medieforbrug. Samtidig har mediebureauerne ifølge Stig Ørskov afvist, at en fusion mellem JP/Politiken og Børsen ville påvirke konkurrencen. Tværimod har bureauerne efterlyst en stærkere dansk aktør på markedet.

»Print, TV, digitale medier og Facebook og Google konkurrerer om de samme annoncekroner, og jeg er helt tryg ved, at Konkurrencestyrelsen også finder ud af det på et tidspunkt,« siger Stig Ørskov, der oplyser, at markedsandelen for JP/Politikens Hus ville være vokset ganske beskedent fra fem til seks pct., hvis fusionen med Børsen var blevet til noget.

Umiddelbart ville en fusion altså kun have skubbet minimalt til magtbalancen på annoncemarkedet, men den strategiske og mere langsigtede betydning for JP/Politikens Hus ville have været noget større, medgiver Stig Ørskov.

»At få adgang til Børsens brugere betyder ekstra meget, fordi de har en profil, som helt klart er attraktiv for os. De ville have suppleret JP/Politikens eksisterende brugere rigtig godt,« siger Stig Ørskov.

»Men vi kæmper videre for at annoncekronerne går til virksomheder, der betaler skat i Danmark, i stedet for at blive sendt ud af landet,« tilføjer han.

Berlingske har tidligere foreslået, at de danske medier arbejder sammen om f.eks. at lave en fælles portal for nyheder med hollandske Blendl som forbillede. Den model af JP/Politiken for længst afvist, og den bliver ikke mere aktuel af, at fusionen med Børsen går i vasken, mener Stig Ørskov.

»Det kræver, at det er en god forretning, og det mener jeg ikke, det er. Jeg tror, det er bedst, at de danske titler kæmper hver for sig,« siger Stig Ørskov.

I stedet glæder han sig over udsigten til at få del i Dagbladets Børsens overskud, og over, at han sparer 400 millioner kr. på ikke at overtage erhvervsavisen 100 pct.

»Vi er glade for at være blevet en del af Børsen, som er et veldrevet selskab med et godt og stabilt afkast,« siger Stig Ørskov, der vil bruge pengene til at investere i kvalitetsjournalistik og i at udvikle JP/Politikens medier.

Til gengæld må han skrue ned på ambitionerne om fremtidig opkøb. For selvom Konkurrencestyrelsen formelt set afstår fra at træffe en afgørelse, fordi JP/Politikens Hus har afstået fra at gennemføre fusionen, har sagen konsekvenser.

»Som afgørelsen ville have været truffet, og som det derfor bliver i realiteten, kan vi ikke gå ud og købe op for mere end 100 mio. kr., som er Konkurrencestyrelsens tærskelværdi,« siger Stig Ørskov.

Spørgsmålet er nu om det fælles ejerskab af Børsen mellem JP/Politikens Hus og Bonnier er en fremtidssikret konstruktion.

»Der er ingen tvivl om, at vi er gået ind i det her med et relativt langt sigte. Men begge parter kan sælge deres ejerandel og forlade Børsen uden videre. Jeg kan dog ikke forestille mig, at vi sælger vores andel af Børsen,« siger Stig Ørskov.

Berlingske Medias ejer, den belgiske, familieejede mediegruppe De Persgroup,bød også på Børsen, men måtte se sig slået af JP/Politikens Hus.