Johan Schlüter i mail: »Jeg vil ikke behandles som en skoledreng«

I sommeren 2015 mistede Producentforeningen tilliden til advokatfirmaet Johan Schlüter og meldte det til politiet. Men allerede i efteråret 2014 gik bølgerne mellem parterne højt, fortalte foreningens direktør onsdag i retten.

Advokat Johan Schlüter følte sig »sat uden for døren« i sit eget hus, og det ville han ikke finde sig i, skrev til han til Producentforeningens direktør, Klaus Hansen efter at der blev holdt et lukket bestyrelsesmøde, som Johan Schlüter ikke blev inviteret til. Arkivfoto: Simon Læssøe Fold sammen
Læs mere

Johan Schlüter skulede til Producenforeningens direktør, Klaus Hansen, da han onsdag kom ind i retssal 41 i Københavns Byret for at vidne i sagen mod de tidligere partnere i advokat­firmaet Johan Schlüter, Susanne Fryland og Johan Schlüter, der er tiltalt for groft mandatsvig ved at have overfaktureret to af Producentforeningens medlemmer, CAB og Filmret.

Det var Klaus Hansen, der i sommeren 2015 meldte advokatfirmaet til politiet på grund af mistanke om uregelmæssigheder. Politi­anmeldelsen var kulminationen på måneders afdækning af pengestrømmene og forholdene i advokatfirmaet og dets datterselskab i Slagelse, som gradvist fjernede Producent­foreningen tillid til Schlüter og Fryland.

Klaus Hansen fortalte i retten, hvordan Producentforeningen allerede året før – i november 2014 – blev opmærksom på, at noget var galt, da CABs revisor sendte årsregnskabet for CAB, som skulle behandles på et efterfølgende bestyrelsesmøde. CABs revisor havde i protokollatet til årsregnskabet skrevet, at der var et mellemværende på 33 mio kr. i CABs favør.

Det fik både Klaus Hansen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer op af stolen. Der plejede ikke at være noget mellemværende.

Johan Schlüter, som plejede at deltage i bestyrelsesmødet, blev varskoet, at bestyrelsesmødet denne gang ville foregå på en anden måde. Revisor skulle deltage og forklare sig, og der ville også blev afholdt et formøde, et lukket bestyrelsesmøde, som Johan Schlüter ikke skulle deltage i.

Det rasede Johan Schlüter over:

»Jeg er ikke vant til at blive sat uden for døren i mit eget hus. Jeg vil ikke behandles som en skoledreng,« skrev Johan Schlüter i en mail til Klaus Hansen. Men sådan blev det. Ifølge Klaus Hansen blev bestyrelsen ikke klogere efter Schlüters, Frylands og revisors forklaringer om mellemværendet på den åbne del af bestyrelsesmødet.

»Et voldsomt møde« med Schlüter

Klaus Hansen bragte i retten Johan Schlüters temperament på banen igen. Måneden før bestyrelsesmødet, altså i oktober 2014, blev Klaus Hansen udsat for en sand vredeseksplosion, da han på Schlüters kontor på Højbro Plads foreslog en ny samarbejdsaftale, hvor advokatfirmaets administrationshonorar ikke længere skal være ti pct.

Ifølge Klaus Hansen var det bl.a. foranlediget af, at Johan Schlüter havde talt om et kommende generationsskifte i advokatfirmaet.

»Det var et voldsomt møde. Johan Schlüter var helt utilstedeligt og ud over alle grænser rasende. Jeg blev kaldt en forræder, og Producentforeningens bestyrelsesmedlemmer blev kaldt dumme og uvidende,« sagde Klaus Hansen, hvis vidneforklaring tiltrak ekstra mange tilhørere til den i forvejen velbesøgte retssag.

Hvordan Producentforeningen og de berørte foreningers revisor, JS Revision, kunne undgå at opdage, at rettighedshavernes Copydan-penge i de to medlemsforeninger, CAB og Filmret, forsvandt, kastede retsmødet kun lidt lys over. Ifølge anklageskriftet udstedte Schlüter og Fryland gennem fire år uberettiget fakturaer på administrationshonorarer for over 110 mio. kr. til CAB og Filmret.

17 mio. kr. fra revisorer

Klaus Hansen, der var formand i CAB, forklarede i retten, at han aldrig har set fakturaer. Anklageren ville så vide, hvordan foreningerne kunne vide, hvad advokatfirmaet havde taget i admininstrationshonorar.

»I CAB havde vi en aftale om, at det skulle fremgå af revisionsprotokollatet, og det har det gjort i en årrække,« svarede Klaus Hansen.

I Filmret stod administrationshonoraret derimod ikke i protokollatet, og ifølge Klaus Hansen blev beløbet heller ikke efterspurgt. Klaus Hansen fortalte også i retten, at han stolede på årsregnskaberne, som havde blanke påtegninger.

Det er tidligere i sagen kommet frem, at de to foreninger, som nu er sammensluttet i Producent Rettigheder Danmark, har krævet erstatning af JS Revision, men at det er endt med forlig. Onsdag kom det frem i retten, at JS Revision som følge af sagen har kostet sit forsikringsselskab 17 mio kr., der er betalt til Producent Rettigheder Danmark.

Det fik Schlüters advokat, Jakob S. Arrevad, til at gætte på, at det er Codan, der har måttet punge ud – men Codan afviser at udtale sig om klientforhold.