Joe & The Juice fortsætter overrumplende væksteventyr

Juicekongerne fra Joe & The Juice har taget et kvantespring målt på omsætning og antal butikker i 2015, viser et netop offentliggjort regnskab.

Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Landets ubetinget største juicekæde har haft luft under vingerne i 2015. Selskabet bag Joe & The Juice, Joe & The Juice Holding har netop offentliggjort regnskabet for 2015, og det blotlægger en forretning, der vokser i et tempo, som ville give de fleste andre åndenød.

I løbet af et år - fra 2014 til 2015 - er omsætningen i kædens forretninger vokset fra 309 millioner til 404 - altså godt og vel 33 procent på et år.

Også målt på antallet af forretninger har kæden vokseværk. I 2015 åbnede man 43 nye butikker og ved årsskiftet rådede man over 115 butikker - blandt andet i Asien og USA, og ifølge regnskabet beskæftiger juice kæden knap 700 personer.

Årets resultat ender på et lille plus på tre millioner.

Kaspar Basse, stifter af Joe & The Juice, bliver vist aldrig kendt for at sætte eget lys under en skæppe, og ambitionen for det nye år er fortsat at ekspandere kæden - blandt andet i Australien, fremgår det af regnskabet. Forventningen er, at kæden ved årsskiftet vil råde over 155 butikker og »ledelsen har positive forventninger til kommende regnskabsår«, noteres det i regnskabet.

Det fremgår dog også, at det er en revurdering af virksomhedens goodwill, der er en af årsagerne til, at resultatet ender i plus.

»Koncernen har i året revurderet levetid på goodwill på aktierne i Joe & The Juice A/S og skønnet, at levetiden på goodwill er 20 år mod tidligere vurderet 10 år«.

Den lille manøvre påvirker årets resultat positivt med 14,1 millioner, så det ender med et koncernoverskud på tre mio. kr. mod et underskud på 20,9 mio. kr. i 2014.