Jobboom hos det grå guld

Personer mellem 55 og 59 år har i årtier haft en højere ledighed end andre grupper på arbejdsmarkedet. Men nu har de en ledighed, der er den laveste i nyere tid.

Ledigheden blandt personer mellem 55 og 59 år rasler ned og er nu på det laveste niveau i nyere tid. Bare 15.000 personer blandt det såkaldte »grå guld« er nu uden arbejde. Det er en halvering på få år. Så sent som i starten af 2004 var 30.000 personer i denne aldersgruppe uden arbejde.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd.

Økonom Frederik I. Pedersen siger hertil, at »ledigheden for de lidt ældre er faldet til et rekordlavt niveau i år.«

»Den store mangel på arbejdskraft har været til særlig stor gavn for de lidt ældre, der traditionelt er blevet opfattet som svære at få i beskæftigelse. Den rekordlave arbejdsløshed og manglen på arbejdskraft har gjort arbejdsgiverne langt mindre kræsne, så de nu beholder folk længere, og gerne ansætter folk, der er over 55 år. Det er en ganske markant ændring i forhold til, hvad vi får har set,« siger Frederik I. Pedersen.

Imponerende rekord
Arbejdsløsheden for de 55-59-årige ligger nu 1.200 fuldtidspersoner under det seneste bundniveau, der blev sat i 1999. Alene de første to kvartaler af 2007 er arbejdsløsheden for de ældre faldet med mere end 3.000 fuldtidspersoner.

Den nye rekord bliver ikke mindre imponerende af, at arbejdsstyrken for personer mellem 55 og 59 år siden 1999 er steget med ganske meget og nu er omkring 50.000 personer højere end dengang. Det burde alt andet lige øge ledigheden. Men beskæftigelsen er steget endnu mere, end arbejdsstyrken er vokset.

Den stigende arbejdsstyrke blandt ældre skyldes både, at der er flere i befolkningen mellem 55 og 59 år, og at flere i denne aldersgruppe er aktive på arbejdsmarkedet. Sidstnævnte skyldes blandt andet udfasningen af overgangsydelsen.

Fald i aktivering
»Især igennem de seneste kvartaler er ledigheden faldet meget hurtigt. Mens det årlige procentvise fald er aftaget en smule for den samlede arbejdsløshed, er den taget til for de ældre arbejdsløse. Siden 3. kvartal 2006 har det årlige procentvise fald for de ældre arbejdsløse været større end det årlige procentvise fald for den samlede arbejdsløshed, fremhæver Frederik I. Pedersen.

Faldet i arbejdsløsheden for de ældre siden starten af 2004 skyldes ikke øget aktivering. For rent faktisk er aktiveringen af ledige mellem 55 og 59 år faldet med omkring 3.000 personer de seneste tre år.