Ja til forlig om tab i Jyske Bank

1.100 private investorer indgår forlig om omstridt investeringsfond i Jyske Bank, så en sjettedel af kunderne i det mindste får dækket noget af tabet.

Foto: Henning Bagger. Anders Dam, direktør Jyske Bank, har indgået forlig med en kreds af kunder, som tabte penge på at sætte penge i en fond under Jyske Invest.
Læs mere
Fold sammen
99 procent stemte ja, da en gruppe private investorer i dag i Aarhus skulle afgøre, om de ville acceptere et tilbud fra Jyske Bank om forlig i en speget og langtrukken sag om fejlslagne investeringer og tvivlsom rådgivning.

De 1.100 opsparere i Investoreningen får dermed erstattet 80 procent af det beløb, de har tabt på Jyske Invest Hedge Markedsneutral, som banken markedsførte som en hedgefond med lav risiko.

Sagen har trukket ud i årevis, og forliget er kun kommet i stand ved Forbrugerombudsmandens mellemkomst. Og så omfatter det endda kun en sjettedel af de kunder, der har tabt penge på investeringsproduktet.

Der var nemlig oprindeligt 10.000 kunder, som i 2007 investerede i Jyske Banks eksotiske investeringsprodukt Jyske Invest Hedge Markedsneutral - og de tabte til sammen op mod 800 millioner kroner af den milliard kroner, som blev investeret. Banken har i forbindelse med forliget kun anerkendt kravet fra 1.100 medlemmer af Investorforeningen og yderligere 300-400 andre kunder, som har gjort anskrig inden udløbet af forældelsesfristen.

Finanstilsynet gav i 2009 banken en påtale for overtrædelse af reglerne om god skik, og størstedelen af de ni sager om hedgefonden, som  kunder har indbragt for Pengeinstitutankenævnet, faldt ud til investorernes fordel. Da banken ikke efterlevede kendelserne fra nævnet, gik Forbrugerombudsmanden ind i sagen og stævnede i 2010 banken efter frugtesløse forhandlinger om et forlig.

I oktober 2011 fik en investor medhold i sin sag ved Østre Landsret, og den dom har Jyske Bank anket til Højesteret. Og endelig fik gruppen af investorer, som i dag har sagt ja til forliget, i begyndelsen af 2012 domstolenes tilladelse til at føre sagen som et gruppesøgsmål. Den sag ser nu ikke til at blive gennemført - i hvert fald vil antallet af deltagere i eventuel retssag være stærkt reduceret, da langt de fleste i dag har accepteret bankens forslag om erstatning.

Jyske Bank har heller ikke i forbindelse med forliget indrømmet at have gjort noget forkert i forbindelse med markedsføringen af investeringsfonden. Tværtimod sagde Jyske Banks direktør Anders Dam sådan, da han i begyndelsen af september fremlagde forslaget:

»Det er ikke et udtryk for, at vi anerkender, at der er begået fejl. Det er udtryk for, at vi handler en risiko af.«